Tre forskare författar en rapport på uppdrag av en svensk myndighet. De undertecknar rapporten med sina akademiska titlar och rapporten publiceras på myndighetens hemsida. Efter omfattande kritik från andra forskare svarar de först med förolämpningar och sedan kommer beskedet att rapporten inte är vetenskaplig. Ok då, men titlarna under rubriken kunde lurat vem som helst.