Ska tobaksbolagen ha ersättning för märkesfria cigarettpaket?

Skärmdump från SR

En undersökning gjord i Australien visar att cigarettpaket utan varumärken underlättar för folk att sluta röka.

Cigarettförpackningar som ser likadana ut verkar hjälpa rökare att fimpa för gott. Det visar en studie från Australien som lagstiftat om identiska förpackningar. SR

Australien lagstiftade i frågan för några år sedan och tydligen har lagen haft avsedd effekt. Philip Morris hotade att stämma Australien, men enligt vad jag kan förstå fick Philip Morris stryk. Mer information finns i en artikel (på engelska) från The Sydney Morning Herald.

Frågan vi måste ställa oss är om ett tobaksbolag ska har rätt att få ersättning för en lag eller kampanj som minskar deras försäljning och därmed deras vinster? Vad ska väga tyngst? Folkhälsan eller tobaksbolagens vinster?

Vissa internationella handelsavtal innehåller klausuler som betecknas ISDS (Investor-State Dispute Settlement), vilket i korthet innebär att ett företag får rätten att stämma en stat som stiftar lagar som minskar avkastningen av deras investeringar. Fallet Australien är ett utmärkt exempel.

Asbest förbjöds i Sverige 1982, hormoslyrbesprutning av banvallar förbjöds 1977. Tillverkarna av asbest respektive hormoslyr förlorade naturligtvis pengar när deras produkter förbjöds, men det skulle varit absurt om de av den orsaken skulle haft rätt till skadestånd.

Peter Johansson/Efter arbetet