Slakten på den moderna arbetsmarknadspolitiken fortsätter

Elisabeth Svantesson Moderaterna Foto Fredrik Wennerlund

Det är inte utan att jag mår illa när jag hör Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson och tilltänkta finansminister(?) Elisabeth Svantesson motivera den förestående fortsatta slakten på arbetsförmedlingen. Ett av de otäckare inslagen i den högerbudget som riksdagen nu antagit. Högmodigt och utan tillstymmelse till självkritik levererar hon budskapet att problemen på arbetsmarknaden beror på den socialdemokratiska regeringens misslyckande. Fast det bara är fyra år sedan hon själv och alliansen hade ansvaret.

Det är denna attityd att vägra analysera och försöka sälja ett förljuget budskap, att bara den politiska motståndaren bär ansvaret för det som inte fungerar, som får mig att må illa. Ansvaret för dålig integration, för sjukvårdsköer eller problem på arbetsmarknaden är bara de andras fel. Utmaningarna är jättelika, men partierna, ibland också mitt eget, väljer att ägna sig åt kommunikation som verkar ha inspirerats av reklamvärldens förljugenhet. Det är politik förvandlad till reklam. Skit i analyserna och den kritiska granskningen, försök bara sälja in det tillrättalagda och inte sällan direkt lögnaktiga budskapet. 

Den socialdemokratiska regeringen lyckades långtifrån lösa alla problem på arbetsmarknaden. Men det gick åt rätt håll.

Den borgerliga arbetsmarknadspolitiken i åtta år var ett fiasko, på nästan alla områden vägledd av tron på att privatiseringar och låga löner kan fixa allt. Försöken med jobbcoacher och etableringslotsar är bara ett par exempel på fiaskot. Och det var inte Arbetsförmedlingen som kom på dessa idéer. Det var högern!

I en krönika i Expressen skrev Anna Dahlberg när det begav sig om hur den borgerliga arbetsmarknadspolitiken inte bara var misslyckad utan hade öppnat dörrarna för kriminalitet och organiserad brottslighet. Om etableringslotsarna skriver hon bland annat så här.

Detta har alltså varit det första mötet med Sverige för tiotusentals nyanlända. Här kommer traumatiserade människor till Sverige från länder som präglas av mutor och klientism – och så stöter de på en statligt finansierad lots som försöker värva dem med gåvor och som säljer falska adresser. Det är en svart ironi att detta har lanserats som en avgörande integrationsreform. Etableringslotsarna är bara en i raden av reformer som alliansen genomförde i samma lättsinniga anda.”

Det hindrar nu inte Moderaterna och Elisabeth Svantesson att fortsätta på samma väg och att låtsas som hon själv och alliansen aldrig har regerat eller möjligen gjorde det för hundra år sedan. De har inget ansvar för Sveriges problem.

Men det har de i högsta grad. Det är högern – nyliberalismen och övertron på marknadslösningar – som gjort att vi befinner oss där vi är. Inte bara på arbetsmarknaden.

Bo Bernhardsson