Härmed kallas du som medlem – enskilda och organisationer – till Tidningsföreningen Efter Arbetets årsmöte söndagen den 31 mars kl. 16.00.

Plats: Per Albin Hanssons födelsehem, Per Albin Hanssons väg 91- 93 i Malmö.

Vid årsmötet behandlas i sedvanlig ordning det gångna årets verksamhet och den framtida verksamheten diskuteras och beslutas om.
För att underlätta planeringen vill styrelsen liksom tidigare år att Du/Ni anmäler deltagande. Via mejl till foreningen@efterarbetet.se. Senast måndagen den 25 mars.