Efter Arbetets Historia

Tidningsföreningen Efter Arbetet bildades den 13 augusti 2002. Detta som ett initiativ i kölvattnet av tidningen Arbetets nedläggning i september 2000, för att i folkrörelsens form organisera de krafter, enskilda och organisationer, som vill verka för god samhällsjournalistik och en allsidig opinionsbildning, samt främja och stödja utgivning av en oberoende socialdemokratisk tidning i Skåne.

Föreningen bedrev under de första åren ett intensivt arbete för att informera om och söka stöd i främst arbetarrörelsens organisationer för att starta en veckoslutstidning i pappersform. Samtidigt publicerade vi i nättidningen Efter Arbetet kommentarer, krönikor och debattinlägg.

efter-arbetet-nummerUpp till fyra gånger om året utkom Efter Arbetet också som papperstidning i stora upplagor, flera gånger i mer än 100 000 exemplar, som distribuerades av arbetarrörelsens organisationer.

Under verksamhetsåret 2009 kunde också planerna på en veckoslutstidning förverkligas genom ett samarbete med ETC Förlag. Det första numret av veckoslutstidningen Efter Arbetet utkom den 20 februari 2009 och tidningen utkom varje fredag (50 veckor under året) fram till och med fredagen den 23 november 2012, då utgivningen upphörde.

 Efter Arbetet är nu tillbaka som ”nättidning”, som kommenterar och diskuterar aktuella politiska frågor.

Tidningsföreningen Efter Arbetet bedriver också seminarieverksamhet ( se Seminarier ) och i samarbete med Kungliga Biblioteket ett projekt för digitalisering av tidningen Arbetets hela utgivning (läs mer under Föreningen/Digitalisering).