Föreningen

Tidningsföreningen Efter Arbetet bildades den 13 augusti 2002 och vill verka för god samhällsjournalistik och en allsidig opinionsbildning, samt främja och stödja utgivning av en oberoende socialdemokratisk tidning i Skåne (ur föreningens stadgar). 

Efter Arbetet är föreningens tidning som utkommer på nätet, www.efterarbetet.se. Där kan du läsa dagsaktuella kommentarer, krönikor och debattinlägg om aktuell politik eller mera tidlösa idépolitiska frågor.

Tidningsföreningen bedriver seminarier i samarbete med ABF Malmö för att spegla och stimulera aktuell politik och idédebatt.

Tidningen Arbetets sista nummer utkom den 30 september 2000. Att lyfta fram och vårda tidningen Arbetets historia är en viktig uppgift för tidningsföreningen. Därför har vi engagerat oss i ett projekt för att digitalisera Arbetets 114-åriga utgivning för att på så sätt bevara och tillgängliggöra detta unika material för forskning och allmänhet. De första 14 åren, 1887-1901, har nu digitaliserats tack vare finansiering från tidningsföreningen.