Föreningen

Tidningsföreningen Efter Arbetet bildades den 13 augusti 2002 för att verka för god samhällsjournalistik och en allsidig opinionsbildning, samt främja och stödja utgivning av en oberoende socialdemokratisk tidning i Skåne (ur föreningens stadgar). 

På årsmötet 2019 beslutades att avveckla föreningen. Texterna och hittills publicerat material kommer dock att också i fortsättningen vara tillgängligt på http://www.efterarbetet.se Fortsatt verksamhet kommer att beslutas om och administreras av Skånes socialdemokratiska partidistrikt.