Sammanfattningsvis är Torbjörn Tegnhammar, en av de ledande Malmömoderaterna i en debattartikel orolig för vad som utmärker hans parti. Han nämner dock inte det inbördeskrig som rasar på hans egen bakgård, han omfamnar den partiledare som driver hans parti mot avgrunden och han andas inte en stavelse om den Åkessonska elefant som står mitt i den moderata pelarsalen.