Moderaterna vill skära ner 23 miljarder på skola och äldre

Under de moderata Sverigedagarna i Karlstad presenterades ett diagram som av någon anledning lyckades flyga under den mediala radarn. Moderaterna vill skära ner 12 miljarder på äldreomsorgen, 8 miljarder på grundskolan och 3 miljarder på gymnasieskolan. Sammanlagt 23 miljarder vill moderaterna spara på de unga och de gamla.

Motivet till dessa nedskärningar är att de skall skapa ”starka offentliga finanser”, ett motiv som reser en och annan fråga.

Moderaterna Sverigedagar 1

Idag är statens finanser goda. Överskottet för 2016 blev oväntat stort. De offentliga finanserna är redan starka. Vad har moderaterna för planer? Tänker moderaterna finansiera en skattesänkning för högavlönade med besparingar på skola och äldreomsorg?

12 miljarder vill moderaterna spara på äldreomsorgen. Enda sättet att klara det är att säga upp personal. Hur många av dem som idag vårdar våra gamla anser moderaterna vara överflödiga?

11 miljarder vill moderaterna spara på skolan. Det betyder färre lärare i klassrummen och mindre resurser för dem som är kvar. Redan idag råder lärarbrist, moderaternas nedskärningar gör knappast läraryrket mer attraktivt..

Moderaterna kommer att försöka slå i oss att de alls inte vill skära ner. ”Det finns möjlighet att effektivisera” kommer de att hävda. ”Vi kan spara utan att försämra verksamheten” kommer de att kvittra. Sedan kommer de att dumpa saken i kommunernas knä och peka finger när nedskärningarna kommer. ”Inte vårt fel – ni har misslyckats”, blir beskedet.

Det är dags att ställa moderaterna mot väggen.

  • Hur många lärare skall sägas upp från grundskola och gymnasium?
  • Hur många skall sägas upp från äldreomsorgen?

Peter Johansson/Efter Arbetet