Malmömoderaten Tegnhammar är orolig för sitt parti, men litar på Kinberg Batra

Skärmdump Sydsvenskan

Torbjörn Tegnhammar, moderat oppositionsråd i Malmö, begår debattartikel i Sydsvenska dagbladet. Han är orolig för vad som utmärker hans parti, vilket är logiskt med tanke på den senaste tidens utveckling för moderaterna i riket och i Malmö.

I en serie artiklar i lokalpressen har det rullats upp vad som inte kan kallas annat än ett generationskrig inom Malmömoderaterna, ett krig där priset är prestigeposter Det senaste exemplet gäller lokalföreningen Centrum där årsmötet först avblåstes, sedan genomfördes. Moderaterna i Skåne skall utreda om det begåtts brott mot partistadgarna och Patrick Reslow, ordförande för Malmömoderaterna säger till Sydsvenskan att ”det är ett myteri mot partistadgan”.

I riket har moderaterna rasat i opinionen efter Anna Kinberg Batras öppning mot Sverigedemokraterna. Andra opinionsundersökningar visar att borgerliga väljare numera inte ser moderaterna som ledare för den sk Alliansen, lokala moderater från när och fjärran kräver partiledarens avgång, men det bekymrar inte Tegnhammar.

Men jag har fullt förtroende för Anna Kinberg Batra. Hon besitter de viktigaste kvaliteter en statsminister bör ha: kompetens, ansvarstagande och balans. SdS

Sammanfattningsvis är Torbjörn Tegnhammar, en av de ledande Malmömoderaterna i en debattartikel orolig för vad som utmärker hans parti. Han nämner dock inte det inbördeskrig som rasar på hans egen bakgård, han omfamnar den partiledare som driver hans parti mot avgrunden och han andas inte en stavelse om den Åkessonska elefant som står mitt i den moderata pelarsalen.

Vad han däremot levererar är det traditionella skallet mot socialdemokraterna, den sedvanliga litanian om sänkta löner och en vilja att markera mot fusk och lathet. Vad det sista betyder framgår inte, men jag gissar att det inte är skattefusk han menar.

Jag kan heller inte låta bli att notera att Patrick Reslow, ordförande för Malmömoderaterna tillika riksdagsledamot, inte har undertecknat artikeln. Det kan vara en ren slump, ett medvetet strategiskt drag eller också är det ett tecken på att Patrick Reslow, ordförande för Malmömoderaterna, och Torbjörn Tegnhammar, moderat oppositionsråd, är i öppen strid om makten över moderaterna i Malmö.

Hade jag varit Malmömodererat hade jag också varit orolig.

Peter Johansson/Efter Arbetet