Det finns brister i kommunala skolor också

Också kommunala skolor brister, när det gäller att ge stöd till elever med behov av stöd, skriver Lennart Hallengren med anledning av reportaget i Kalla Fakta i TV4 om ”friskolan” Runstycket i Malmö.

Det blev uppståndelse med anledning av TV4-reportaget i Kalla fakta om autistiske Conrad som inte fick börja i första klass på friskolan Runstycket i Malmö. Det var för dyrt att ge honom det stöd han behöver. Det var ännu ett exempel på avigsidorna med bolag i skolan. Ska de tjäna pengar måste de spara in på personal eller läromedel.

Ett av många exempel på att det behövs regler för att begränsa ägarnas möjligheter att ta ut vinster. Vi får hoppas att bland andra de skånska ombuden lyckas få den socialdemokratiska partikongressen att fatta beslut i rätt riktning.

Men tyvärr finns det även brister i hur kommunala skolor ger stöd till elever med behov av stöd. Jag har egen erfarenhet, även om det är för några år sedan. En son som får diagnosen måttlig ADD. Det krävdes några möten och höga toner för att få skolan att ge honom stöd. För övrigt en skola i Husie i Malmö där också Runstyckets skola ligger.

På högstadiet gick det bättre för sonen tack vare en fantastiskt engagerad lärare. Sedan gymnasiets hotell- och restaurangprogram där det också fanns en engagerad lärare. Den resan slutade lyckligt. Sonen klarade gymnasiet med bra betyg och fick ett jobb som kock redan innan gymnasiet var slut och jobbar nu som kock. Uppenbart har han gjort ett bra jobb eftersom han bytt jobb några gånger och eftersom några jobbyten skett efter erbjudande om nytt jobb.

Det hjälpte väl att vi som föräldrar kunde och vågade ta fighten med skolan. Men alla föräldrar klarar inte det. Riksförbundet Attention, intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder presenterade en undersökning hösten 2016 som visade att allt för många elever inte får det stöd de behöver.

Skolinspektionens möjligheter till sanktioner mot de skolor som brister i stöd behöver bli skarpare. Men framförallt behöver kommunerna skärpa sig och det behövs mer pengar och personal i skolorna för att kunna ge elever det stöd de behöver.

Lennart Hallengren