I Malmö är det inte svårt att se hur M och SD i allt högre utsträckning krokar arm. I den senaste budgetdebatten i fullmäktige avstod de moderata ledamöterna, till skillnad från de liberala, att ta replik på Sverigedemokraterna. I nämnderna låter M och SD alltmer samstämmiga, det behövs ingen direkt konspiratorisk ådra för att misstänka att Malmömoderaterna ser SD som en lokal samarbetspartner.

Sammanfattningsvis är Torbjörn Tegnhammar, en av de ledande Malmömoderaterna i en debattartikel orolig för vad som utmärker hans parti. Han nämner dock inte det inbördeskrig som rasar på hans egen bakgård, han omfamnar den partiledare som driver hans parti mot avgrunden och han andas inte en stavelse om den Åkessonska elefant som står mitt i den moderata pelarsalen.