Malmömoderaterna räknar med att Löfven vinner valet

Stefan Löfvén på resa. Foto Phil Jamieson.

19-20 juni skall kommunfullmäktige i Malmö debattera och fatta beslut om en budget inför 2019. Denna budget är visserligen preliminär eftersom en ny majoritet har full frihet att ändra i den, men de olika budgetförslagen ger ändå en god fingervisning om vad de olika partierna vill. Jag tänker inte grotta ner mig i de olika budgetförslagen, ni hittar dem här, men jag vill peka på en liten men pikant detalj i den borgerliga oppositionens budgetförslag. De räknar med att Stefan Löfvens regering sitter kvar efter valet 2018.

Det budgetförslag som det nuvarande styret lägger fram bygger på den ekonomiska politik och de utfästelser som gjorts av nuvarande regering. Den budgeterade posten för skatter och generella statsbidrag är 19 936 785 tkr, dvs närmare 20 miljarder.

S och MP-budget
S & Mp Budget

Eftersom den moderatledda alliansen vid en valseger kommer att kapa en hel del av statsbidrag som Malmö kommun idag får av staten borde det vara rimligt att den lokala Malmöalliansen byggde sin budget på den ekonomiska politik de avser att föra på riksplanet, men så är icke fallet. Även de budgeterar 19 936 785 Tkr för skatter och generella statsbidrag.

M och L Budget
M & L Budget

Malmömoderaterna gör ingen hemlighet av att de aspirerar på att styra Malmö efter höstens val. Det är i och för sig inget konstigt med det, men det märkliga är att de inte vågar konfrontera väljarna med den ekonomiska verklighet Malmö kommun kommer att stå inför med en moderat statsminister.

De verkar skämmas när de borde vara glada och stolta.

Peter Johansson, Efter Arbetet