Moderat teori från 1932 Kristerssons favoritidé

Ulf Kristersson i röd slips mot blå bakgrund. Foto: Fredrik Wennerlund

Partierna i den s k Alliansen brukar inför valrörelser roa sig med att hävda att Socialdemokraterna ständigt försöker återanvända sina gamla käpphästar. Jovisst, det kan stämma i vissa önskvärda fall.

Moderaterna gör ungefär samma sak, men då handlar det inte om välfärden. Moderaterna upprepar inte gamla succéer om sådana funnits, utan lyfter käpphästar som är lika impopulära nu som de var 1932. Moderaterna har aldrig velat ägna sig åt välfärd, men står ut med att hänga med hjälpligt för att inte alltför öppet erkänna att denna ”svenska modell” egentligen inte intresserar dem alls.

I år aktualiserar nye partiledaren Ulf Kristersson (M) ett av de allra vanligaste inslagen i moderat valrörelse. Ett inslag som erinrar om den gamla tecknade skämtfiguren 91:an Karlsson, han som hellre simulerar sjukdom än han övar på exercisfältet.

Moderaterna envisas fortfarande med den bergsäkra uppfattningen att en stor del av den svenska arbetskraften inte vill arbeta. De vill hellre, som 91:an Karlsson, hänga i sina bostäder med sina låtsassjukdomar. De som således uppger sig vara sjuka kan då få bidrag, det vill säga pengar från försäkringen, som till och med kan vara högre än lönen, vilket gör den inbillade sjuke ännu mer angelägen att stanna i hemmet för all framtid – om detta vore möjligt.

När missbruket av sjukfrånvaro för många år sedan utreddes visade sig ofoget ligga vid omkring 1,5 procent av arbetskraften. I dag skulle sannolikt den andelen missbrukare vara ännu lägre.

Det är faktiskt med viss förvåning vi ser den nye, förhoppningsvis kloke, och vuxne, partiledaren upprepa vad alla hans företrädare sagt de senaste femtio-sextio åren; Kvinnor och män i Sverige vill inte arbeta, de vill leva på bidrag.

Kommer Ulf Kristerssons tänkta väljare att gå på den här gamla valsen. De senaste fyra åren har tillväxten av sysselsatta ökat med 300 000. De vill arbeta och är lyckliga att de fått den möjligheten. En gissning säger undertecknad att de flesta moderater också håller med om det, och att myten om att nästan all drömmer om de stora bidragen enbart är en tankefigur hos moderata politiker.

Lasse Henriksson