Har vi inget lärt av historien?

Läger för överlevare från Förintelsen. Foto: Arielion

Vi måste lära känna processerna från tidigare katastrofer och i tid inse vad det är för ett Sverige vi kan komma och få om SD får makt, skriver Mariam Ismail Daoud.

När det otänkbara har blivit tänkbart, och det omöjliga blivit möjligt och många inte verkar se vad som håller på att ske i vårt Sverige, är det dags att höja våra röster. Vi får inte glömma att hat går hand i hand med folkmord, därför kan vi inte låta hatet dominera Sverige.

Vi har ett främlingsfientligt parti som  talar om ett annat Sverige med drastiskt minskad invandring, vilket på något vis skulle lösa olika samhällsproblem.

Vi har hört denna retorik tidigare, vi vet vilken dyr lärdom hatet och våldet kostat mänskligheten. Vi vet också att förra gången toleransen och demokratin hotades i Europa krossades demokratin under fascism och nazism.

Det började med utpekande av  judarna som orsaken till alla tänkbara samhällsproblem och slutade med ett av det största massmorden i mänsklighetens historia någonsin. Man sa efteråt, låt oss aldrig glömma, så det aldrig kan upprepas.  Men det tog inte slut där, förföljelser och folkmord runt om i världen och 90-talets krig på Balkan slog hål på våra otroligt naiva föreställningar.

Men vad som är noterbart är ,det som  hände i Nazityskland eller forna Jugoslavien eller på andra platser runt om världen, där folkmord skett, är ingenting som bara skedde från ena dagen till den andra. Grogrunden till det hade funnits länge. Hitler exploaterade ett hat som legat latent och grott en längre tid.

Det vi ser idag i Sverige med SD  är en oroande parallell till det förflutna där demokratier snabbt ersatts av förtryck och det är en livsfarlig väg för Sverige att gå.

Sverige, liksom övriga Europa, står inför svåra utmaningar. En central förklaring till den utveckling vi ser är bristen på en kraftfull och effektiv fördelningspolitik. Allt fler människor har  drabbats av ekonomisk utsatthet och en ökad utslagning från en allt hårdare arbetsmarknad. Den utbredda otrygghet som skapas i kölvattnet av de ökade sociala och ekonomiska klyftorna är en viktig grogrund för högerextrema partiers, som Sverigedemokraterna, ökade attraktionskraft i väljarkåren.

En viktig och högst relevant slutsats är att vi måste lära känna processerna från tidigare katastrofer och i tid inse vad det är för ett Sverige vi kan komma och få om SD får makt.

Ett folkmord börjar med exkludering av en viss grupp som utmålas som samhällets inre fiender och skyldiga till allt från arbetslöshet till bostadsbrist med mera. Under själva slutprocessen är det för sent!

SD har tydligt visat gång på gång hur de ställer utsatta grupper mot varandra för att bidra till ökad främlingsfientlighet och mytbildning. Vi vet  att hat föder hat, riktar man hat mot en grupp, så är man också benägen att rikta hat mot flera grupper.

Jag är säker på att jag  inte vill leva i ett samhälle präglat av hat, okunskap och intolerans där inte alla individer kan känna sig trygga.

Finns det något vi kan lärt av historien här? Eller är det kanske så att  vi inte ser eller vågar se vad som händer och stoppa det innan det sker?

Mariam Ismail Daoud