I Malmö är det inte svårt att se hur M och SD i allt högre utsträckning krokar arm. I den senaste budgetdebatten i fullmäktige avstod de moderata ledamöterna, till skillnad från de liberala, att ta replik på Sverigedemokraterna. I nämnderna låter M och SD alltmer samstämmiga, det behövs ingen direkt konspiratorisk ådra för att misstänka att Malmömoderaterna ser SD som en lokal samarbetspartner.