Löfven måste lyssna på Johansson och Wanngård

Stefan Löfven talar på kongressen i Göteborg. Foto Anders Löwdin

Problemet med kriminella gäng är inte att polisen saknar kapacitet till våld för att besegra dem i en fysisk konfrontation. Ett stort problem är däremot att de som bor där de härjar inte litar på samhället. Arbetslöshet, trångboddhet och fattigdom skapar social misär som i sin tur är en grogrund för kriminalitet. Det är inget nytt och har inget med kulturell, etnisk eller religiös tillhörighet att göra.

För att vända utvecklingen krävs att vi arbetar i två parallella spår, det ena inte viktigare än det andra. Dels måste vi lösa de sociala problemen och se till att samtliga personer som bor i Sverige omfattas av det svenska samhället. Det handlar om satsningar på skola, sjuk- och hälsovård och en kraftfull politik för att se till att alla har ett jobb att gå till. Den långsiktiga lösningen är att skapa framtidstro genom att tillämpa klassisk socialdemokratisk politik.

Dels måste vi också inse att det inte räcker med att enbart jobba förebyggande. De som idag har fastnat i kriminalitet kommer inte utan vidare att bryta sin kriminella tillvaro och skaffa sig ett vanligt jobb, om de nu skulle erbjudas ett. Polis och domstolar måste få resurser för att kunna göra sitt jobb.

Jag såg pjäsen ”Klipp Han på Malmö stadsteater för en vecka sedan. Pjäsen bygger på intervjuer med såväl offer som förövare. Budskapet från scenen var glasklart.

”Alla vet, men ingen pratar, eftersom golare inte har några polare”

Vi måste inse att det inte handlar om organiserade gäng i traditionell mening, med västar, ledare och nåon form av skruvat regelverk för när och i vilken omfattning våld skall utövas. Vad vi har är en fragmenterad flytande värld där gängets område kan vara en gata eller några portar i ett hus. Det är en väldigt komplex problembild som inte har en enkel lösning och de som bor där, de som vet, pratar inte med polisen, eftersom de inte litar på att polisen kan skydda dem eller deras anhöriga under de kommande 10 åren.

När Löfven inte klart säger att han utesluter militär mot gängen tvivlar jag på att det ett planerat utspel, mer en tankebana som vindlat väldigt snett.

– Militären har inte kompetens för det här, säger Morgan Johansson, justitieminister (S).
Och Karin Wanngård (S), kommunstyrelsens ordförande i Stockholm, säger så här:
– Det är helt uteslutet med militären. AB

Stefan Löfven bör lyssna på sin justitieminister, han bör lyssna på Karin Wanngård. Militären har inte kompetens för det här, det är uteslutet.

Mitt tips är att gigantisk pudel kommer att vandra ut från Rosenbad innan onsdag blir torsdag.

Peter Johansson, Efter Arbetet