Invaderar Ryssen imorgon eller på torsdag?

Foto Jimmie Adamsson/ Försvarsmakten

Jag har aldrig riktigt förstått varför Folk & Försvar väljer att dels placera sin årliga konferens i Sälen, dels varför de väljer att lägga den i början av januari, när det politiska livet fortfarande lider av paltkoma efter helgerna. Det kan bero på att försvarspolitiken vanligtvis drunknar i smärre frågor som rör skola, sjukvård, arbete och ekonomi. Varje år vid denna tid slås jag dessutom av att försvarspolitiken alltid verkar ta fram det värsta i vissa politiker.

I år har det blossat upp en pseudodebatt om huruvida Ryssland ”inte sannolikt” kan anses vilja attackera Sverige eller om en attack ”inte kan uteslutas”. Margot Wallström använder ”inte sannolikt” medan försvarsberedningen anser att en attack ”inte kan uteslutas”. Borgerligheten reagerar med sedvanlig sans och måtta och anmäler Margot Wallström till KU.

Bakom tuppfäktningen, och det sedvanliga borgerliga missbruket av KU, ligger konflikten om Sverige skall ansluta sig till militäralliansen Nato eller inte. Företrädare för Nato brukar med jämna mellanrum påpeka att Sverige som icke medlem av Nato inte har någon som helt rätt till militär hjälp av Nato, vilket stämmer. Å andra sidan är det resonemanget bara relevant om Ryssland skulle invadera Sverige och Sverige enbart.

Oavsett den högljudda retoriken från vissa politiker med fallosliknade partisymboler är det ingen vettig bedömare som anser att Ryssland kommer att invadera Sverige. Däremot kan rysk aggression, precis som Olle Lönneus skriver i Sydsvenskan, riktas mot de baltiska staterna och i förlängningen möjligen mot Polen. I det läget kommer Sverige sannolikt på ett eller annat sätt att bli indraget i konflikten. De baltiska staterna är å andra sidan samtliga medlemmar i Nato, vilket innebär att Nato har en skyldighet att agera långt innan Sverige blir indraget.

Sverige har alltså inget behov att gå med i Nato.

Försöker utländsk makt att påverka Sverige? Svaret är naturligtvis ja. Spionerar utländsk makt på Sverige? Naturligtvis. Spionerar Sverige på utländska makt? Naturligtvis. Kommer utländsk makt att försöka påverka den svenska valrörelsen i höst? Naturligtvis.

Spioneri, underrättelseverksamhet, manipulation, propaganda och mer eller mindre förtäckta hot är inga nya företeelser på den internationella arenan. Det som har förändrats är metoder och verktyg. Olika former av sociala medier har ersatt klassiska radiosändningar såsom Hanoi Hanna eller Radio Free Europe.

Debatten om försvars- och säkerhetspolitiken är för viktig för att överlämnas till ett gäng högljudda krigshetsare. Ryssland kommer inte att invadera Sverige imorgon eller på torsdag, att föra den försvars- och säkerhetspolitiska debatten utifrån det perspektivet är bara löjligt.

Vad Sverige däremot behöver är ett trovärdigt modernt försvar, vi måste se till att främmande makt inte med hjälp av cyberattacker kan stänga eller störa samhällsviktiga funktioner och vi måste se till att den svenska valprocessen inte störs av utländska manipulationer. Den nya myndigheten för psykologiskt försvar är ett steg på vägen.

Det skulle också vara välgörande om liberala politiker såsom Allan Widman och Jan Björklund kunde avstå från Nato-nappen och dessutom påminna sig att de själva avskaffade värnplikten och de beredskapspoliser de nu vill återinföra.

Peter Johansson, Efter Arbetet