Min arbetsköpare ska strunta i hur jag röstar

Skärmdump SVT

Academedia är ett företag i den skattefinansierade välfärdssektorn. Bolaget hade enligt sin årsredovisning 2016/2017 445 för- grund- och gymnasieskolor i Sverige. 66 000 barn gick i någon av företagets verksamheter. Företaget hade 10 564 årsanställda. Resultatet före skatt var 535 miljoner svenska kronor.

Vinsten på i runda tal en halv miljard kommer precis som Academedias övriga intäkter från skattemedel som är avsedda att användas för att utbilda våra barn.

I slutet av januari deklarerade svenskt näringsliv att det inte skulle få förekomma någon politisk verksamhet på arbetsplatserna.

Politiska trycksaker, affischer och dylikt bör inte delas ut eller anslås inom företaget. SNs hemsida

Enligt tidningen Arbetet skickade Academedia den 19 januari ut ett brev till samtliga anställda där de bedriver en rätt oblyg politisk propaganda för att även i fortsättningen tillåta att pengar avsedda för utbildning går till Academedias aktieägare.  Academedia skriver vidare att de anställda som vill ha mer information kan vända sig till företagets kommunikationsavdelning.

Av någon anledning verkar det inte i just detta fallet vara något större problem att Academedias anställda ägnar sig åt politisk propaganda på betald arbetstid.

Göran Drougge och Magnus Ekholm arbetar som lärare på Academedias skolor. Likt övriga anställda har även de har fått ta del av brevet och delar i tidningen Arbetet med sig av sina känslor inför den kommande valrörelsen.

Det är uppenbart att syftet med detta är att skolchefer och andra chefer ska föra ut Academedias politiska ställningstaganden när det kommer ”att diskuteras av politiker, debattörer och media”.

Vi som jobbar i skolan vet att skolcheferna redan är överhopade av administrativa uppgifter och uppdraget att vara skolans pedagogiska ledare. Arbetet

Jag har inga synpunkter på att företag organiserar sig i syfte att främja sina intressen, men jag har ingen som helst förståelse för att ett företag försöker påverka hur de anställda ska rösta.

Bara för att ett företag köper min tid och min kompetens har de ingen som helst rätt att använda detta förhållande till att påverka vilket parti jag lägger min röst på. Min arbetsköpare ska strunta i hur jag röstar.

Det är dessutom absurt att ett företag som Academedia använder pengar avsedda till utbildning för att bygga en politisk kamporganisation vars enda syfte är att säkerställa att en del av elevpengen även i fortsättningen används till vinst istället för till utbildning.

Peter Johansson/Efter Arbetet