Var är näringslivet i debatten om Nya Karolinska?

Foto: Holer Ellgaard Wikimedia Commons

Nya Karolinska sjukhuset skulle bli det moderata flaggskeppet i vårdsverige, men det blev det främsta debaclet sedan Regalskeppet Vasa. Prislappen ligger just nu på 61 miljarder och ingen vet riktigt var det slutar. Nya Karolinska är kort sagt ett stort kaos och det är inte helt enkelt att utröna vad som gått snett.

Klart är att det förekommer alltför nära och osunda band mellan diverse konsultföretag och den moderata sjukhusledningen. Det råder heller ingen tvekan om att den moderata landstingsledningen inte haft kompetensen att styra den process de en gång sjösatte. Nya Karolinska har blivit en konsultstyrd experimentverkstad där skattebetalarna står för fiolerna.

Den 1 januari kallades Iréne Svenonius in för att likt Wyatt Earp bringa ordning i röran. Svenonius är innehavare av ett imponerande cv, hon har bland annat varit stadsdirektör för Stockholms stad och förväntningarna var höga.

Nu visar det sig dock att hennes man, Karolinskas upphandlingschef Jan Svenonius, har haft en central roll i de kontroversiella upphandlingarna av avtalen med konsultbolaget BCG. Hon anklagas dessutom för jäv när hon har motsatt sig en extern granskning av fakturahanteringen på Karolinska. Expressen

En historia som inledningsvis var ett extremt misskött sjukhusprojekt har förvandlats till en dokusåpa där glosor såsom korruption, svågerpolitik och mörkläggning flyger om varandra. Det som fascinerar mig mest i denna illaluktande soppa är dock tystnaden från näringslivet och dess närstående organisationer som i andra fall brukar vara vokala.

I Skattebetalarnas Förenings ändamålsparagraf kan vi läsa att föreningen skall verka för ”sparsamhet och effektivitet i offentlig verksamhet”. Jag har vare sig hört eller sett något uttalande från Skattebetalarnas Förening om Nya Karolinska.

Det kan ju vara så att Skattebetalarnas förening anser att bygget av Nya Karolinska präglas av sparsamhet och effektivitet och då är deras tystnad lika förklarlig som bekräftande.

Institutet mot mutor, IMM, bildades 1923 och i stadgans andra paragraf kan vi läsa att ”Institutet har till uppgift att verka för god sed i näringslivet och samhället i övrigt genom att motverka användningen av mutor och andra otillbörliga förmåner som medel för beslutspåverkan”.

IMM är en ideell förening och bland huvudmän och partnerorganisationer hittar vi bland andra SKL, Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare, Svensk Handel och Sveriges Byggindustrier.

Den som söker på frasen Nya Karolinska på IMMs hemsida får noll träffar. Inte heller IMM anser att processen kring Nya Karolinska är värd att ta upp, vilket är anmärkningsvärt

Skattebetalarnas Förening är en marknadsliberal lobbyorganisation och deras brist på agerande är egentligen ingen större överraskning. IMMs tystnad i fallet Nya Karolinska är dock mer förvånande och är förödande för institutets fortsatta trovärdighet.

Peter Johansson/Efter Arbetet