Vill Björklund äntligen ge kommunerna inflytande över friskoleetableringarna?

Jan Björklund Foto Liberalernas bildbank

När en friskola vill etablera sig i en kommun tar staten föga hänsyn till vad kommunen ifråga anser, vilket Borås kommun nyligen fått erfara.

En muslimsk friskola ville etablera sig i Borås. Kommunen avstyrkte med motiveringen att den skulle öka segregeringen i staden. Det blev en rättssak och kammarrätten körde över kommunen och gav erforderliga tillstånd. Liberalerna blev rejält förbannade och Liberalernas integrationsansvarige talesperson Gulan Avici har uttalat sig i frågan och vill stoppa etableringen.

När Liberalerna hade sitt senaste landsmöte i Västerås var debatten hård om de religiösa friskolornas vara eller inte vara. Beslutet blev att inga nya religiösa friskolor skall få starta, men de redan existerande skall få fortsätta. Konsekvensen av beslutet är att Liberalerna anser att den ovan nämnda muslimska skolan inte skall få starta, men att Plymouthbrödernas skola skall få fortsätta med sin verksamhet. Det är knappast en hållning präglad av konsekvens och logik, men vem säger att Jan Björklunds liberaler är konsekventa och logiska.

Den liberala upprördheten blir smått absurd när vi erinrar oss att dagens system med fri etableringsrätt och fritt skolval är Jan Björklunds verk. Björklund och hans liberaler borde egentligen vara glada som spelevinkar, deras skapelse fungerar som den var tänkt.

Enligt Aftonbladet håller regeringen på att se över frågan om de religiösa friskolorna och ett förslag kommer väl vad det lider. En hel del av problemen kring friskoleetableringarna skulle dock kunna undvikas om kommunerna äntligen fick någon form av inflytande över etableringarna.

Om nu Björklund håller på att omvärdera sin inställning till religiösa friskolor, skulle det vara en nåd att stilla bedja om, att han även skulle kunna tänka sig att ge kommunerna ett reellt inflytande över friskoleetableringarna.

Peter Johansson/Efter Arbetet