Riktiga snabbtåg är både lönsamma och klimatsmarta

X 2000 på Öresundsbron vid Pepparholmen. Foto Stefan Nilsson

Det är billigare att bygga för snabbtåg som klarar av att köra 320 km/h jämfört med att bygga motsvarande som bara klarar av 250 km/h.

Det uppger Sydsvenska Dagbladet som har tagit del av en uppdaterad rapport från Trafikverket inför regeringens kommande infrastrukturproposition.

Upp till 250 km/h använder man traditionella banvallar byggda av grus och sten, för de tåg som klarar av att köra 320 km/h behövs banvallar av betong.

Dessa betongvallar är dyrare att bygga, men är betydligt billigare att underhålla, vilket innebär att den ökade byggkostnaden för betongvallen tjänas in på c:a 20 år. Sydsvenskan uppger även att Trafikverkets rapport slår fast att resandet kommer att öka betydligt med det snabbare tåget, vilket ökar biljettintäkterna.

Det är ingen nyhet att det finns problem med den svenska järnvägen. Det finns en rejäl underhållsskuld som ett flertal regeringar har bidragit till. Vidare har resandet ökat under de senaste åren, vilket sammantaget gör att det blir trångt på slitna spår.

För oss som åker mycket tåg är ord såsom växelfel, signalfel och nedrivna kontaktledningar alltför välbekanta begrepp. Dessutom finns en klar ambition av att utifrån miljö- och trafikmotiv öka godstransporterna på järnväg, vilket även det bidrar till ökat slitage. Trängseln på spåren medför också att mindre störningar i trafiken får stora konsekvenser.

Det är dags för regeringen att inse att riktiga snabbtåg är såväl klimatsmarta som lönsamma. Att bygga nya stambanor är en samhällsinvestering som i det långa loppet kommer att vara lönsam för det svenska samhället.

Min uppmaning till Regeringen Löfven är att hitta en majoritet i riksdagen, låna pengarna och bygga för höghastighetståg.

Peter Johansson/Efter Arbetet