Kallelse till Tidningsföreningen Efter Arbetets årsmöte

Härmed kallas du som medlem – enskilda och organisationer – till

Tidningsföreningen Efter Arbetets årsmöte söndagen den 18 mars kl. 16.00.

Plats: Per Albin Hanssons födelsehem, Per Albin Hanssons väg 91- 93 i Malmö.

På årsmötet medverkar Roger Johansson, professor i historia, med ett föredrag om Första Maj och dess historia, som börjar i USA: Första Maj – En tradition med dramatisk födelse.

Vid årsmötet behandlas i sedvanlig ordning det gångna årets verksamhet, val förrättas och verksamheten under det kommande året diskuteras och beslutas.
För att underlätta planeringen vill styrelsen liksom tidigare år att Du/Ni anmäler deltagande via mejl till foreningen@efterarbetet.se. Senast måndagen den 12 mars.
Val, nomineringar m.m. Valberedningens ordförande är Hans Berg. Nomineringar skall skickas in senast den 5 mars till Tidningsföreningen Efter Arbetet/Valberedningen, Olof Palmes Plats 1, 214 44, Malmö eller via mejl till foreningen@efterarbetet.se.

Styrelsen har under verksamhetsåret 2016 haft följande sammansättning. Årtal inom parentes anger när mandattid utgår.

Ordförande: Bo Bernhardsson, Lund (2018).
Kassör: Sten Svensson, Malmö (2019).
Ledamöter: Hans Berg, Helsingborg (2019), Claes Block, Malmö (2019), Marie Granlund, Malmö (2018), Inger Jarl-Beck, Malmö (2018), Peter Johansson, Malmö (2019), Gudrun Mattisson, Malmö (2018) och Anita Ullmann Kradjian, Hörby (2018).
Suppleanter: Björn Gudmundsson, Malmö (2018), Ali Ismail, Lund (2018), David Hagman, Malmö (2018), Torbjörn Lövendahl, Staffanstorp (2018), Lena Näslund, Smygehamn (2018) och Ulrika Tollgren, Kristianstad (2018).
Petter Larsson har adjungerats till styrelsen.

Revisorer:

Ordinarie: Rosemarie Carlsson, Malmö (2018) och Kenneth Hansson, Malmö (2019).

Revisorssuppleanter: Rune Granqvist, Lund (2018) och Naimi Svensson, Malmö (2018).

Med anledning av könsfördelningen i styrelsen påminns medlemmar och medlemsorganisationer om vikten av att nominera kvinnor.

Senast den 5 mars vill vi också ha motion/förslag som medlem vill skall tas upp till behandling på årsmötet.

Medlemsavgiften

Det är också dags att betala medlemsavgiften för 2018. För den som inte betalar via internetbank bifogas inbetalningskort. Avgiften är 100 kr för enskild medlem och 500 kr för organisation. Bankgiro 5432-6376. Glöm inte att ange betalningsavsändare. Om Du/Ni redan betalat kan Du/Ni naturligtvis bortse från denna uppmaning och inbetalningskortet.

Styrelsen för Tidningsföreningen Efter Arbetet

Hemsida: www.efterarbetet.se     Mejladress: foreningen@efterarbetet.se