Jonas Sjöstedt är Annie Lööfs nyttige idiot

Kölla: Stefan Löfvens Facebook

En nyttig idiot är en individ som springer motståndarens ärenden utan att vara medveten om det. Idag har Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt sällat sig till de nyttiga idioternas illustra skara.

Jag, Jonas Sjöstedt och Stefan Löfven är förhoppningsvis överens om att vi ska ha en svensk arbetsmarknad med sjysta villkor, det vill säga där alla jobb är vita, alla löner, ersättningar och andra arbetsvillkor omfattas av kollektivavtal och arbetsgivaren självklart följer alla lagar. För att det skall bli verklighet krävs dock en arbetsmarknad med hyfsad balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft.

Om utbudet på arbetskraft vida överstiger efterfrågan kommer många arbetslösa att konkurrera om jobben med de enda medel de har, nämligen löner och arbetsvillkor. I yrken där det är lätt att ersätta en anställd med en annan ser vi konsekvenserna.

Vi har restauranger där diskarna bor i källaren och jobbar svart för några tior i timmen. Vi har en städsektor där svarta jobb grasserar och taxibranschen är inget annat än Tombstone och Dodge City utan Wyatt Earp. Ett skäl till detta är naturligtvis att det finns gott om samvetslösa företagare som glatt utnyttjar folk, men den främsta orsaken är att det finns en rejäl kader desperata människor att utnyttja.

Under några år har Sverige haft en av världens mest liberala lagar för arbetskraftsinvandring och nu ser vi konsekvenserna. Dessa lagar drevs fram av en ohelig allians mellan den höger som avskyr kollektivavtal i servicesektorn mer än allt annat och en välmenande vänster som inte förmådde att se konsekvenserna av sina beslut.

Annie Lööf är en marknadsliberal av renaste vatten. Hon gillar den oreglerade arbetsmarknaden och anser att en servicesektor med låga löner är något sunt. Arbetsmarknaden i USA är hennes ledstjärna och ett sätt att få den är att öka utbudet av arbetskraft.

Jag vill ha en arbetsmarknad med sjysta villkor, men den förutsätter en arbetsmarknad i balans och det får konsekvenser. För dem som kommer från ett annat EU-land är reglerna enkla. De har tre månader på sig att skaffa ett jobb, sedan är det dags att åka hem eller söka lyckan i ett annat EU-land. Renodlad arbetskraftsinvandring från länder utanför EU skall endast ske i de sektorer där det råder brist på arbetskraft.

Det är för mig självklart att Sverige ska ha en generös flyktingpolitik, men efter genomförd asylprövning skall de som ej beviljas asyl lämna landet, eftersom skyddsskäl inte föreligger. De människor som ändå väljer att stanna brukar benämnas papperslösa och deras främsta källa till försörjning är svartjobb.

Svartjobb kan inte under några förhållande accepteras, oavsett vem som jobbar svart och varför. Dels därför att en svart arbetsmarknad till sin natur är en del av en omfattande ekonomisk brottslighet, dels därför att den svarta sektorn underminerar kollektivavtalens värde.

När Jonas Sjöstedt såg Stefan Löfvens bild ovan reagerade han som väntat med ett indignerat illvrål. Jonas Sjöstedt vill gärna kombinera Annie Lööfs migrationspolitik med en arbetsmarknad som har sjysta villkor och kollektivavtal för alla, men det låter sig inte göras. Jag ogillar Lööfs politik, men den hänger ihop, Sjöstedts gör det inte.

Vill Jonas Sjöstedt ha en arbetsmarknad med sjysta villkor krävs att utbud och efterfrågan på arbetskraft balanserar. Jag vill tro att Jonas Sjöstedt någonstans inser det, men det ligger inte i Vänsterpartiets natur att alltid inse orsak och verkan.

Vill vi ha ett Sverige med full sysselsättning och en arbetsmarknad där alla har kollektivavtal finns inte plats för svarta jobb och en oreglerad arbetskraftsinvandring.

Jag, Stefan Lövfen och Annie Lööf inser det. Huruvida Jonas Sjöstedt delar denna elementära insikt är mer oklart.

Därför är Jonas Sjöstedt Annie Lööfs nyttige idiot.

Peter Johansson, Efter Arbetet