Vågar Kristersson ta itu med Hanif Bali?

Foto: Riksdagen

Moderate riksdagsledamoten, tillika partistyrelseledamoten, Hanif Bali har återigen hamnat i blåsväder. Denna gång har Bali kopplats ihop med Chang Frick på den högerpopulistiska sajten Nyheter Idag, en sida vissa kallar högerextrem. Jag tenderar att hålla med om den beskrivningen.

Bakgrunden är att UD misstänker att ”främmande makt”, läs Ryssland, har avlyssnat en mailkonversation mellan journalisten Patrik Oksanen och UD angående en intervju med en ukrainsk människorättsaktivist. Moderate riksdagsledamoten Hanif Bali twittrade sedan glatt ut skärmdumpar av mailkonversationen till sina följare. När Bali tillfrågades om källan ljög han först, men medgav sedermera att han fått mailen av Chang Frick.

Nyheter Idag begärde ut sagda mailkonversation från UD. Aftonbladet skriver ”Enligt regeringskällor är det korta tidsspannet mellan att mejlen skickades mellan Oksanen och UD och att de begärdes ut som fått UD att reagera”. Det finns en misstanke att om antingen avlyssning eller att Oksanens E-post är hackad. Patrik Oksanen är frekvent kritiker av Putins Ryssland och Nyheter Idag är den typen av högerextrem webpublikation som trivs i Putins närhet

Hanif Bali är en man med ett självvalt uppdrag. Han vill se moderaterna styra landet med hjälp av Sverigedemokraterna. Balis aggressiva retorik på nätet, hans kontakter med Frick och Nyheter Idag är del av ett brobyggande mellan moderaterna och de svenska väljare som attraheras av en mer extrem högerpolitik.

En misstänkt koppling mellan en moderat riksdagsledamot och utkanterna av Putins propagandamaskineri borde inte vara acceptabelt för den moderate partiledaren Ulf Kristersson. Jag tror inte att utredningen kommer att hitta konkreta bevis på vare sig avlyssning eller hackade mail, men kontakterna mellan Bali och Frick borde vara nog för att Kristersson ska agera.

Bali har 83 800 följare på Twitter, vilket ger honom en av moderaterna oberoende maktbas. Bali dansar på gränsen till moderaternas högra flank och jag bedömer att Kristersson anser att moderaterna behöver Bali och hans arme av följare i den kommande valrörelsen och inte minst i vallokalerna.

Ulf Kristersson har tidigare vägrat ta ansvar för sin riksdagsledamot, tillika partistyrelseledamot, men frågan är om Kristersson kan fortsätta gömma sig. Jag tror inte att Kristersson egentligen gillar vad Bali håller på med eller det sällskap han håller sig med, men tvivlar på att han vågar ta itu med Bali i en öppen konfrontation.

Dessutom behöver han honom.

I nuläget…

Peter Johansson, Efter Arbetet