När Kristersson styr läser Åkesson kartan

Jimmie Åkesson Foto: Riksdagen

Ulf Kristersson har idag levererat det väntade beskedet. Han accepterar de nomineringar han redan fått från några olika länsförbund och kommer med det troligen att väljas till ordförande för Moderaterna.

Om vi studerar de besked Kristersson lämnar på Facebook inser vi snabbt att det inte kommer ske några större förändringar jämfört med Kinberg Batras ledarskap.

”Jag är alltså beredd att leda laget som kan bygga Moderaterna och Sverige starkare. Och jag skulle vilja att partiets båda viceordförande, Elisabeth Svantesson och Peter Danielsson, tillsammans med mig bildar kärnan i det laget. Vi gillar varandra, har gemensamma erfarenheter av framgång och motgång. Och vi skulle komplettera varandra väl”, skriver han. AB

Kristersson tar över det moderata rodret utan att lägga om kursen, vilket innebär att han bedömer att moderaternas nedgång enbart berodde på förre partiledaren Anna Kinberg Batras personliga egenskaper och kommunikativa förmåga.

Kristersson ger också ett annat besked som torde få Åkesson och Ebba Bush Thor att dansa tango, men ge Björklund och Lööf något att tänka på.

KristerssonFBRegering
Ulf Kristersson på FB

Kristersson vill lägga fram en Alliansbudget och bilda Alliansregering oavsett hur stora denna Allians blir. Det innebär i praktiken att denna regering kan bli helt beroende av Åkessons aktiva stöd. Första året kan nog stödet komma utan prislapp, men från och med år två kommer priset att öka drastiskt. Ulf Kristersson borde vid det här laget veta att i politiken är inget gratis.

Jan Björklund och Annie Lööf måste ge klara besked om de är villiga att sitta i Rosenbad på Jimmie Åkessons nåder. Med tanke på partiledarstriden inom Liberalerna måste även Birgitta Ohlsson ge besked hur hon ser på samarbete med SD.

Peter Johansson/Efter Arbetet