Alliansens misstroendeförklaringar är politisk svaghet

Jan Björklund Foto Liberalernas bildbank

Alliansen, denna gång företrädd av Jan Björklund, hotar enligt en artikel i Aftonbladet att rikta misstroendeförklaring mot ytterligare tre statsråd. Statsråden som enligt Björklund skall avsättas är Per Bolund, Mikael Damberg och Tomas Eneroth.

Varför vill då den samlade borgerligheten avsätta dessa tre statsråd? Har de misskött sitt ämbete? Har de brutit mot den svenska grundlagen eller andra lagar och förordningar? Nej, det handlar om skatter.

Hoten om att väcka misstroendeförklaring gäller bland annat förslaget om den nya flygskatten AB

Det pikanta i sammanhanget är att det inte är regeringen som beslutar om dessa skatter. De är en del av statsbudgeten, vilken tas av den svenska riksdagen.

Alliansen avser alltså att fälla tre statsråd därför att de har fräckheten att lägga fram ett förslag som sedan antas av den folkvalda församling där Jan Björklund ingår. De vill i klartext avsätta statsråd på grund av beslut som tas i riksdagen.

Regeringen Löfven är en minoritetsregering, vilket innebär att det finns en potentiell majoritet för en annan regering, men det alternativet faller inte vare sig Björklund eller Lööf på läppen. Det finns även en möjlighet att göra som M & C gjorde med försvaret, dvs förhandla med regeringen. Det är heller ingen lösning som något av de fyra borgerliga partierna är beredda att göra.

Borgerlighetens agerande är en konsekvens av deras politiska svaghet.

Om lite drygt ett år är det val i Sverige. En politiskt stark opposition skulle använda detta år till en konstruktiv oppositionspolitik och genom förhandlingar få ut det mesta möjliga av det faktum att Stefan Löfven leder en minoritetsregering.

De fyra borgerliga partierna väljer bort det alternativet till förmån för ett parti rysk roulett med de konstitutionella verktygens trovärdighet som insats.

Det är sannolikt att Sverige under en överskådlig framtid kommer att ledas av minoritetsregeringar. Det ställer krav på såväl regering som opposition. Båda parter måste vara villiga att förhandla och båda parter måste inse att i en förhandling måste man ge något för att få något.

Den borgerliga oppositionen måste för den svenska demokratins skull komma in i den politiska matchen istället för att skrika hotelser från sidlinjen.

Peter Johansson/Efter Arbetet