Lotteri till den populära skolan vs köa från födseln

Idag presenterar skolkommissionen sitt betänkande och naturligtvis kommer det minst intressanta att dominera debatten. Kommissionen öppnar för att göra lottning till ytterligare ett kriterium för antagning till populära skolor.

Utbildningsminister Gustav Fridolin
Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

– Den nuvarande principen är ju att man går på kötid. De föräldrar som har utbildningsambitioner ser till att hamna i kön väldigt tidigt. Betydelsefullt här är att man utjämnar de här orättvisorna som kommer av att man har olika möjligheter att utnyttja kömöjligheter, säger Skolkommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson till Ekot. Expressen

Innan ens utredningen är släppt naturligtvis går Jan Björklund i taket och orerar om ”tombola”, vilket får Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, att helt korrekt konstatera att Björklund inte är seriös. Det är ingen som föreslår att lotteri skall vara enda urvalskriteriet, men att det kan användas i vissa fall.

Det är sorgligt att Björklund far i taket över en utredning han ännu ej sett. Istället för att reagera med den marknadsstyrda ryggmärgen borde han fråga sig om ett system där föräldrar sätter sina barn i kö till en skola dagen efter de föds är optimalt.

Kommissionens ordförande Jan-Eric Gustavsson presenterar på DN debatt huvuddragen i utredningen. Bland förslagen hittar vi åtgärder för att minska skolsegreration, metoder för att få fler lärare i skolan och program för att utveckla skolledarna.

De mest intressanta tongångarna hittar vi i de förslag som handlar om att stärka skolans kompensatoriska uppdrag.

Resursfördelningen i skolan är inte tillräckligt behovsstyrd. Kommissionen föreslår en statlig delfinansiering till undervisning och elevhälsa. De statliga medlen fördelas med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund. DN

Idag ser vi att föräldrarnas utbildning har en stor påverkan på barnens skolresultat. Det är en totalt oacceptabel utveckling som enbart cementerar klassklyftor och skapar ett samhälle där skomakaren av tvång bliver vid sin läst.

Skolan skall vara en plats där alla barn kan uppfylla sin fulla potential, oavsett var de är födda eller vilka deras föräldrar är.

Läs hela utredningen

Peter Johansson/Efter Arbetet