Vårdvägran är inget vårdpersonal ska ägna sig åt

Skärmdump från SvT

Idag meddelade Arbetsdomstolen, AD, en välkommen och väntad dom. Barnmorskan Ellinor Grimmark blev inte diskriminerad när hon nekades arbete som barnmorska.

Grimmark hävdade att hon blivit diskriminerad på grund av sin tro, men AD konstaterade att det helt enkelt handlade om arbetsvägran. Grimmark vägrade utföra vissa arbetsuppgifter i samband med aborter, arbetsuppgifter som ingick i hennes arbete som barnmorska.

Det är viktigt att påpeka att beslutet inte är en attack mot Grimmarks kristna tro. Ingenting i domen förhindrar kristna att jobba som barnmorska inom vården. Vad domen däremot säger att ingen kan välja bort vissa delar av jobbet utifrån religiösa övertygelser.

Det är lika viktigt att påpeka att detta rättsfall är en del av en större internationell kampanj mot rätten till abort. Den kristna organisationen Alliance Defending Freedom (ADF) har försökt påverka de svenska domstolarna band annat genom att skicka inlagor och att samla in pengar till fallet.

SvT gör en sammanställning över de europeiska länder där aborträtten inskränks på olika sätt.

Genom att införa sk ”samvetsklausuler” avskaffas rätten till abort inte formellt utan i praktiken. Det är därför det är vi viktigt att inte rycka på axlarna åt barnmorskor som tänker som Ellinor Grimmark och tänka ”det bara en person – vad spelar det för roll”?

Även i Italien är abort tillåtet men svårt i praktiken. Hela 70 procent av gynekologerna i Italien vägrar att utföra aborter på grund av samvetsskäl. I vissa regioner är andelen närmare 90 procent. SvT

Att acceptera Grimmarks krav skulle också skicka en signal att abort är något suspekt och omoraliskt, vilket skulle spela abortmotståndarna rakt i händerna. Skam och skuld är ett vapen dessa grupper älskar att använda.

Ingen tvingar någon, allra minst Ellinor Grimmark, att utföra eller medverka vid aborter. Däremot är vårdvägran inget som vårdpersonal ägnar sig åt. Om Grimmark inte inser det måste hon skaffa sig ett annat jobb.

Peter Johansson/Efter Arbetet