Skattepengarna ska stanna i välfärden

 

Den socialdemokratiska kongressen i Göteborg har en rasande beslutsfart. Nästan 2000 motioner och förslag är inlämnade från hela landet, vilket tyder på hopp och tilltro om den framtida politiken.

Största kongressfrågan har utan tvivel varit vinster i välfärden. Det handlade om att man inte kan fortsätta ”göda” privata företag i välfärdsbranschen och att våra skattemedel ska gå till det de avsetts för, dvs välfärd.

Partistyrelsen ville i sitt förslag endast stoppa vinstjakten i skolan. Efter starka argument från flera distrikt med Skåne i spetsen fattades ett beslut som går ut på att folks skattepengar fullt ut ska stanna kvar i hela välfärdssektorn.

De skånska ombuden har genom aktivt arbete inom kongressen lyckat med att sätta dagordningen för denna välfärdsfråga. Ilmar Reepalus förslag är endast första steget mot det slutgiltiga, dvs målet att vinsterna försvinner helt och hållet från välfärden.

Det behövs ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i skola, vård och omsorg, vilket också så småningom blev kongressens beslut.

Jan Svärd