Klokt kongressbeslut om vinster i välfärden

Verkställande utskottet applåderar kongressbeslut. Foto: Anders Löwdin

 

Frågan om vinster i välfärden spåddes bli ett av de stora debattämnena på kongressen. Ett antal partidistrikt och en kraftfull medlemsopinion ville se ett mera generellt beslut när det gäller att ”stoppa vinstjakten”. Så blev det också. Ombuden på kongressen drev igenom en skrivning som säger att ”det behövs ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i skola, vård och omsorg”. I partistyrelsens förslag handlade det enbart om begränsningar av vinster i skolan.

Partiledningen bör tacka kongressen för den korrigeringen. En stor majoritet av svenskarna tycker att skattepengarna självklart skall gå till verksamhet och verksamhetsutveckling.

Finanskapitalisterna ska motas ut ur välfärden, men vinstjakten är del av ett större övergripande problem, ett symptom på själva systemskiftet, den avdemokratisering och marknadisering av välfärden som genomförts under senare årtionden. Siktet måste vara inställt på att återgå till en demokratisk modell (Se annan artikel i Efter Arbetet).

SVT:s politiske kommentator Mats Knutson drog den slutsatsen efter gårdagens beslut, att det kommer att bli svårt för partiledning och regering att få igenom sådana förslag i riksdagen som lutar sig mot kongressbeslutet. Han konstaterade att partiledningens motiv för att begränsa åtgärder mot vinstjakten till skolans område har berott på att det på det området funnits öppningar till oppositionen, som kanske skulle göra det möjligt att få igenom förändringar i riksdagen.

Mats Knutson har nog rätt. Men socialdemokratiska kongressers viktigaste uppgift är inte att snegla ängsligt på det parlamentariska läget, utan att lägga fast socialdemokratins ståndpunkter grundade på självständig samhällsanalys och övertygelse. Sen söker man väljarnas stöd, förändrar opinionen och flyttar de möjliga kompromisspunkterna. De för tillfället möjliga kompromisserna får inte bli partiprogram.

Bo Bernhardsson/Efter Arbetet