Socialdemokraterna måste reda ut friskoleeländet

Kongressen i Göteborg i arbete. Foto: Anders Löwdin

Dagens fria etableringsrätt ska avskaffas. Sid 30, rad 35 Kunskap gör Sverige starkare

Vi har ett skolsystem där vem som helst kan starta en skola utan att ta hänsyn till elevunderlag eller redan existerande etablering. Vi har en lokal skolmarknad där våra skolor tvingas lägga resurser avsedda för utbildning på marknadsföring. När en skolkoncern lägger ner en skola ställs eleverna på bar backe och kommunen tvingas städa upp röran.

När en privat skolkoncern vill växa måste kapitalet komma någonstans ifrån. Ett alternativ är att ägaren skjuter till eget kapital, ett annat är att företaget använder sin vinst för att expandera. Vinsten är den andel av skolpengen som inte används till undervisning. Den skolpeng som en skola får i Malmö ska användas till undervisning i Malmö, inte för att köpa/starta en ny skola i Säffle.

Plymouthbröderna är en religiös sekt som bland annat driver en skola.

Den tidigare rektorn Kjell Blomster har flera gånger påstått att syftet med skolverksamheten egentligen är att isolera barnen och hindra dem från att träffa barn som inte är medlemmar i sekten.
Nu säger han till Dagens Arbete:
– Genom att tillåta skolan hjälper staten till att föra över sektkulturen till ännu en generation Expressen

Exemplet Plymouthbröderna visar varför religiösa friskolor inte hör hemma i Sverige.

Ett konkurrensmedel för en skola är att kunna visa att eleverna får bra betyg. ”om ni skickar era barn till vår skola får de bra start i livet” är ett övertygande argument. Enligt en rapport från Lärarnas riksförbund utsätts 20 procent av lärarna för påtryckningar från rektor eller huvudman att sätta högre betyg. Påtryckningar är vanligare i konkurrensutsatta kommuner än i icke konkurrensutsatta.

Friskolesystemet är kort en sagt ett riktigt elände. Vi har ett system som skapar förutsättningar för betygsinflation, sekter som driver skolor samt läckage av resurser från undervisning till företagsexpansion och marknadsföring. Vi har friskolor som aktivt väljer bort elever som anses vara resurskrävande.

Sverige måste återgå till ett skolsystem där undervisning är det enda motivet för en skolas existens.

Peter Johansson/Efter Arbetet