Idag är det Kollektivavtalets dag – Solidaritetens dag

Skärmdump från Sydsvenskan

”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter, arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra.

Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav.”

Texten ovan beskrivs som det ”fackliga löftet”. Det löftet är också grunden till kollektivavtalet och med det all facklig verksamhet. Löntagarna förklarar unisont för arbetsgivarna att detta är priset för arbete. Vill ni inte betala blir inget arbete gjort. Det fackliga löftet handlar i grunden om makten över löner och andra arbetsvillkor.

Om några anställda väljer att arbeta till sämre löner faller hela modellen. Det är därför strejkbrytare är så avskydda. Strejkbryteri är en styggelse som aldrig kan förstås, förlåtas eller glömmas.

Arbetsgivarna brukar med jämna mellanrum framföra tanken på att kollektivavtal skulle vara något omodernt som kanske behövdes för 100 år sedan, men absolut inte idag. ”Vi har alla samma intressen” säger de. ”Inte skulle vi kunna missbruka anställda – ni måste tro på det”.

Gå aldrig på den lätte.

Gång på gång dyker exempel upp på svenska företag som missbrukar personal på samma sätt som de gjorde i slutet av 1800-talet. Det senaste exemplet är Bergkvara buss.

Idag pågår också en strid om arbetstiden. Det fanns en tid då svenska arbetare i stor utsträckning var daglönare. När de vaknade på morgonen visste de inte om de skulle få jobba denna dag, de visste inte hur mycket betalt de eventuellt skulle få. För arbetsgivarna var den tiden en dröm. De hade makten. Facklig organisering och kollektivavtal förändrade detta i grunden.

Som ett resultat av anställningsformen allmän visstid håller daglönarsystemet på att äta sig tillbaka. Många anställda inom framförallt service och butik arbetar idag under osäkra anställningsförhållanden. De kanske i bästa fall har en deltid i botten som fylls på med diverse påhugg när arbetsgivaren så önskar. För vissa kommer ett SMS som säger att de skall infinna sig inom en timme. Om de inte kan åker de ur listan. Deras liv består av att vänta på ett SMS som kanske kommer. Makten över deras liv har flyttats till en avsändare av SMS.

Idag är det kollektivavtalets dag, idag är det solidaritetens dag. Kollektivavtal och facklig kamp är lika grundläggande i dagens Malmö som den var i Ådalen 1888. Glöm aldrig att det handlar om vem som ska ha makt över ditt liv.

Gå med i facket. Gå på möten. Ta ett uppdrag. Ta ett eget ansvar. Ingen kommer att göra det åt dig.

Peter Johansson/Efter Arbetet