Moderaternas zonförbud mosar rättssäkerheten – Lex Springare

Anna Kinberg Batra Foto: Per Knutsson

Moderaternas ordförande Anna Kinberg Batra anser i debattartikel i Aftonbladet att Sverige ska införa någon form av zonförbud för ”kriminella”. Det innebär att ”kriminella” skulle kunna förbjudas att vistas på specifika platser. Vilka som anses vara ”kriminella” framgår inte riktigt, men det framgår klart att den enskilde polisen på plats skall avgöra saken.

Polisen ska direkt kunna meddela zonförbudet som börjar gälla omedelbart. Förbudet gäller sedan i högst tre månader. Överträdelse av ett zonförbud ska vara straffbelagt och kunna leda till fängelse. Rättssäkerheten ska inte kompromissas kring och zonförbudet ska kunna överklagas till domstol. AB

1 maj 2014 tillverkade en aktiv miljöpartist en banderoll med texten ”Inga fascister i vårt Örebro” och prydde den med regnbågar och delfiner. Polisen beslagtog banderollen och meddelade personen ifråga att han var misstänkt för Hets mot folkgrupp.

Mats Nylén, kommunikationschef på Örebropolisen, beskriver händelsen som ordinärt polisarbete.

-Vi skrev från början en anmälan om hets mot folkgrupp. Bedömningen gjordes av den tjänsteman som hade att göra bedömningen av vad det här skulle kunna vara. Sedan granskades det närmare och då kom man fram till att det inte var ett brott och man lade ned anmälan, säger han. NA

Vad som hände var att en politisk aktivists rättigheter kränktes enbart för att enskild polis inte gillade budskapet på banderollen. Hänvisningen till hets mot folkgrupp är minst sagt löjeväckande. Anmälan lades ner, men då var skadan redan gjord – det legala budskapet hade tystats.

Att offentligt sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp av personer, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Åklagarmyndigheten

Fascinerande nog var det den numera rikskände polisen Peter Springare som tog beslutet. Oavsett om det är möjligt att överklaga det sk ”zonförbudet” eller inte är riskerna för godtycke oanade. Ärligt talat – vem tror att några ungdomar som avvisas från ett torg vet hur det går till att överklaga eller ens bryr sig om att försöka.

Det finns en liknande lagstiftning i Danmark, som stiftades för att komma till rätta med MC-relaterad brottslighet. Malmös polischef kommenterar i SvT

Hur ser det ut i Danmark då?

– De har ju zonförbud utifrån de problem de har haft med mc-kriminaliteten där man helt enkelt har förbjudit vissa mc-gäng att befinna sig på vissa platser.

Det är viss skillnad mellan att lägga restriktioner på MC-gäng och att låta enskilda poliser utfärda tillträdesförbud på ort och ställe.

Moderaterna vevar fram ett väldigt luddigt förslag som öppnar för ett enormt godtycke. De maskerar bristen på rättssäkerhet med ”ni kan väl överklaga”. Peter Springares agerande i Örebro visar exakt hur den typen av lagstiftning kan missbrukas.

Jag betackar mig för Lex Springare

Peter Johansson/Efter Arbetet