Centern vill sänka LO-löner – vill de sätta ett lönetak eller avskaffa avtalen?

Fredrick Federley, en av författarna till texten som vill sänka löner. Foto: Centerpartiet/Pressbilder
Fredrick Federley, en av författarna till texten som vill sänka löner.
Foto: Centerpartiet/Pressbilder

Tre Centerpartister begår ytterligare en debattartikel där de kräver att LO-kollektivet sänker sina löner. Om LO inte blint lyder hotar det centerpartistiska herrskapet med lagstiftning. Kravet är inte nytt, med ojämna mellanrum dyker det likt dåligt väder upp. Avsändarna varierar, men hittills har ingen presenterat exakt hur de vill utforma en dylik lag. Låt oss reda ut några saker.

Sverige har inga lagstadgade minimilöner. Det är alltså inte olagligt att betala någon 1,75 kronor i timmen. Vad Sverige däremot har är starka fackföreningar och kollektivavtal som täcker stora delar av arbetsmarknaden. Dessa avtal, vilka reglerar bland annat löner, är slutna mellan oberoende fackföreningar och de organisationer arbetsgivarna valt att företräda dem, vilket innebär att även arbetsgivaren står bakom denna ordning.

Centern med flera vill alltså ha lägre ingångslöner i vissa LO-yrken, men som vi har konstaterat finns ingen lagstadgad minimilön att sänka. Det enda som återstår är att via lagstiftning sätta ett lönetak. Ett dylikt lönetak för vissa anställda i exempelvis butiker skulle då hamna i direkt motsats till det kollektivavtal handelsanställdas förbund tecknat med Svensk Handel. Om Centerns lag ska vara effektiv måste de då i lag förbjuda Handels att ta strid för sina medlemmars löner. I klartext innebär det ett förbud mot fackliga organisationer.

Oavsett hur mycket Centern & co vevar med lagstiftningsvapnet är det oklart om de verkligen är beredda att förbjuda dagens svenska modell, där fria fackliga organisationer kan förhandla om löner och andra arbetsvillkor, och ersätta den med en ordning där lagstiftaren sätter lönerna.

En fri och oberoende fackförening karakteriseras av att det är medlemmarna som styr. Om det är så att Handelsanställdas förbund skall ändra sitt kollektivavtal och till exempel sänka ingångslönen måste det kravet dels komma inifrån organisationen, dels vinna majoritet hos förbundets medlemmar. Jag antar att det är den typen av opinion de tre centerpartisterna hoppas väcka genom sin artikel. Jag tvivlar på att de lyckas.

Peter Johansson/Efter Arbetet