Lönesänkarcentern är ingen regeringspartner

annie-loof
Annie Lööf Foto: Riksdagen

Ibland läser jag inlägg från folk på vänsterkanten som på fullt allvar umgås med tanken på Socialdemokraterna och centerpartiet i samma regering. Jag fattar inte hur dom tänker.

Centerpartiet vill blanda sig i lönebildningen och genom lagstiftning förhindra LO-kollektivet från att teckna avtal på svensk arbetsmarknad. För var socialdemokrat är det totalt otänkbart.

En och annan socialdemokrat gillar centerns flyktingpolitik. Dessa har förmodligen lyckats undgå att läsa om hur centern vill lösa frågan om bostäder. Centern tror inte på gränskontroller men de har ingen tydlig politik för hur och var folk ska bo. Centern har en enkel lösning – det får folk ordna själva. Ett recept för trångboddhet, utnyttjande och en och annan kåkstad.

Centerpartiet har gått från att vara ett grönt socialliberalt parti till att vara ett krasst nyliberalt parti och detta parti anser vissa på fullt allvar vara ett parti som socialdemokraterna ska sätta sig i regering med.

Jag har inga som helt problem att göra upp med centern i enskilda frågor, men för att sätta sig i samma regering krävs det någon form av ideologisk samsyn.

Den finns inte.

Peter Johansson/Efter Arbetet