Vad är problemet med ryska rör i Karlshamn?

Foto: Alex Marshall, Clarke Energy

Det rasar en märklig debatt om ryska rör i Karlshamn. Ryska Gazprom ska bygga ytterligare en gasledning bredvid den redan existerande och de behöver någonstans att lagra rören under byggtiden. De ville först hyra en hel hamn på Gotland, men försvarsmakten ansåg att det inte var någon speciellt god idé att ge Ryssland en ”bas” på Gotland under ett par års tid. Vad debatten just nu handlar om är hamnen i Karlshamn.

Det är alltså inte fråga om att Gazprom ska hyra Karlshamns hamn. Däremot ska de använda hamnen för att lagra rören. Enligt uppgifter i Aftonbladet är det ett holländskt företag som ska lasta, lossa samt svara för lagerhållning. Affären kommer att ge hamnen 30 jobb och runt 100 miljoner kronor.

Vad vi pratar om är alltså sedvanlig hamnverksamhet. Enligt uppgift från svenska ambassaden i Moskva var Ryssland i nådens år 2013 Sveriges 13:e största exportmarknad och 7:e största importmarknad. Ryska varutransporter till Sverige händer dagligen, och jag förstår inte varför just lagring av rör i Karlshamn skulle vara ett säkerhetspolitiskt problem.

Jag har också svårt att förstå den moderata upprördheten över gasledning nummer två, eftersom den kommer att ligga bredvid den redan existerande, vilken byggdes när Moderaterna ägde såväl stats- som utrikesministerposten. Visst kan det finnas skäl att känna oro över ett energiberoende av Ryssland, men de globala producenterna av olja med Saudiarabien i spetsen är inget vackert gäng. Jag ser ingen större skillnad på rysk gas och saudisk olja. Enda sättet att frigöra sig från ett beroende av globala energileverantörer med dolda agendor är förnybar energi på hemmaplan, d v s sol, vatten & vind. Moderaterna är högst välkomna att delta i det arbetet.

Det finns dessutom regler som reglerar rör. I äkta folkbildningsanda presenterar Efter Arbetet de tio internationellt erkända reglerna som definierar rör. Regel 3 är bärande.

  1. Inre diameter av röret får inte vara större än yttre diameter, annars hamnar hålet på utsidan. Skrattnet

Peter Johansson/Efter Arbetet