Vilken roll spelar Sverige i cyberkriget?

Försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Riksdagsförvaltningen
Försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Riksdagsförvaltningen

Operation Winterlight låter knappast som något Sverige skulle vara inblandat i, snarare som något James Bond eller Jason Bourne skulle pyssla med.

I december 2013 publicerade Expressen en artikel i ämnet, Uppdrag Granskning gjorde ett reportage på samma tema. Uppgifterna kom ursprungligen från Edward Snowden. Vad vi pratar om är att Sverige tillsammans med NSA då var inblandat i vad som på underrättelsesnack kallas aktiv signalspaning, det vi andra kallar att hacka datorer. Enligt uppgifterna i Snowden-dokumenten ska NSA och FRA bland annat ha hackat företaget Belgacom, i vars kundkrets vi då kunde hitta EU:s parlament, råd och kommission. Redan 2008 var frågan aktuell i Sveriges Riksdag

– Ja, den viktigaste frågan som jag ställde personligen var om FRA hade någon aktiv signalspaning. Och på den frågan svarade FRA-chefen nej, berättar Peter Rådberg (mp), ledamot Riksdagens Försvarsutskott.
Peter Rådberg berättar att FRA-chefen också fick frågan om den nya FRA-lagen skulle göra aktiv signalspaning – hacking – laglig.
– Ja, vi ställde en fråga om det var lagligt att FRA fick bedriva en aktiv signalspaning och på den frågan svarade han nej.SvT

Är det så att uppgifterna från Snowden är korrekta, då innebär det att FRA har bedrivit aktiv signalspaning, vilket i sin tur innebär att FRA har brutit mot svensk lag.

I år dyker samma uppgifter upp i The New York Review of Books, i en artikel med det i och för sig rätt coola namnet ”The swedish kings of cyberwar

More recently, the current Swedish government, led by the center-left Social Democrats, has acknowledged that Sweden is pursuing “offensive” cyberwarfare capabilities—which would include hacking—as well as technology to defend against cyberattacks. “The Snowden documents confirmed that there is a very intense cooperation between Sweden and the US,” Mark Klamberg, a Swedish legal scholar who has written about the FRA law, told me. “At the top you have the NSA, and below that the GCHQ, and below that you have…Sweden.”

I Expressen kunde vi i oktober 2016 läsa om hur ”Sverige ska slå tillbaka i cyberkriget”. Tonen i artikeln är att Sverige är utsatt för ett oprovocerat angrepp. Frågan är vilken roll Sverige har i det globala cyberkriget. Är vi den part som i huvudsak försvarar oss mot angrepp eller är vi den part som i huvudsak angriper andra? Hur aggressiva är Sverige i detta cyberkrig?

Om, och jag säger om, det är så att Sverige testar att hacka andra länders system kan vi inte klaga om andra länder gör detsamma mot oss. Oavsett måste vi ha kapaciteten att såväl försvara oss mot en cyberattack som att själva utföra den.

Peter Johansson/Efter Arbetet

Foto: Kristian Pohl/regeringskansliet