Vad är viktigast – eleverna eller aktieägarna?

Riksdagsdebatt. Foto: Riksdagsförvaltningen

Den enda “risken” riksdagen skulle ta, genom att rösta igenom det socialdemokratiska lagförslaget om vinstuttag,  är att eleverna får en skola där kunskapen värderas högst, skriver Ulrika Tollgren.

Den 7 juni röstar riksdagen om lagförslaget att reglera vinstuttag, och för oss socialdemokrater är eleverna viktigast, inte friskolornas aktieägare.  Friskoleföretaget Praktiska Sverige AB har lurat staten och snuvat eleverna på utbildning och tvingas nu att betala tillbaka 28 miljoner kronor. Detta är bara en av många skandaler på den skolmarknaden. Institutet för Näringslivsforskning presenterade i förra veckan en rapport: “Resultaten är tydliga. Alla friskolegrupper sätter genomgående högre betyg än kommunala skolor efter att hänsyn tagits till resultaten på de nationella proven. Skolor tillhörande IES (Internationella engelska skolan) och Kunskapsskolan utmärker sig särskilt i detta avseende. Skillnaderna är dessutom oftast större när mer tillförlitliga prov används för att fånga elevernas kunskapsnivå.”

Att hävda att vinstreglering är “kommunistisk” är detsamma som att anklaga resten av världen för att vara kommunister. Danmark som helt förbjuder vinstuttag har trots detta en högre andel friskolor än i Sverige.

SD gick till val på att begränsa vinstuttaget i välfärden men väljer att svika väljarna men framförallt eleverna. Överallt i landet möter jag även borgerliga kommunala skolpolitiker som är oerhört frustrerade över hur skolmarknaden har utvecklats och hur den går ut över ungdomarnas rätt till kunskaper. Trots detta väljer dessa partier att offra ungdomarna på ideologins altare!

Skolföretagen tog 2016 i genomsnitt ut 3 gånger så hög avkastning på insatt kapital än det övriga privata näringslivet, i ekonomiforskning benämnt som  “övervinster”. Förslaget som nu ska röstas om i riksdagen innebär att utdelning på insatt kapital begränsas till 7 procent vilket med avdrag hamnar på en vinstreglering runt 10 procent. Det rör sig om många 100 miljoner så det är inte märkligt att man tar i så man nästa spricker och anlitar ett helt spann med lobbyister för att övertyga om att de oseriösa aktörerna ska ha kvar skolan som sin kassako. Ett aktiebolags viktigaste uppgift är enligt lag att maximera vinsten!

Tidigare fanns ytterligare ett land som tillät oreglerat vinstuttag nämligen, Chile och de avskaffade detta 2016. Hotet om att skolor skulle lägga ner hördes även där och är inget jag ger mycket för. Eleverna finns kvar, liksom lärarna och vi skattebetalare står ju redan för hela kalaset. Den enda “risken” är att eleverna får en skola där kunskapen värderas högst!

Det här handlar om våra ungdomars framtid, men beslutet berör också alla de seriösa friskoleföretag som definitivt finns och som erbjuder en kvalificerad utbildning. Det är också avgörande för alla de pedagoger som är anställda av oseriösa friskolor. Jag är nämligen helt övertygad om att var och en av dem är precis lika besjälade som övriga lärarkåren av att erbjuda eleverna en bra och kvalificerad utbildning. Socialdemokraternas förslag att stoppa vinstjakten syftar till att även dessa pedagoger ska få bästa  förutsättningar att genom sin professionalitet bidra till en skola i världsklass!

Ulrika Tollgren (S)

Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden i Kristianstad