Dags att utmana fördomar om åldrandet

Nicolaes Maas (1634-1693). Old Woman Dozing

Det finns tydliga tendenser att äldre behandlas annorlunda, och att vårt samhälle skjuter de äldre åt sidan.  https://www.sydsvenskan.se/2018-03-25/vad-sysslar-ni-pensionarer-med-alla-dagar-mitt-i-veckan

Av många ses äldre som en grupp som lever sitt liv lite vid sidan av.  Talet om och bilden av äldre är närmast präglad av ålderism. Fördomar förstärker stereotyper som leder till att äldre diskrimineras i sin vardag.

Bara ta exemplet begreppet  pensionär som är så präglat av en ganska stereotyp bild av vad det innebär att bli äldre.

Antigen så går man in i någon slags total inaktivitet som pensionär där livet på något sätt är slut eller så framställs pensionärer som energiknippen som är överaktiva och lever loppan. Här emellan finns det andra levnadsvanor som det sällan talas om.

Därför är det viktigt att inte skapa ensidiga bilder av äldres villkor och roll i samhället.

En början är att se pensionärer som unika individer med olika bakgrunder, erfarenheter, förutsättningar och kunskap. Att se dem som viktiga resurser för samhället.

Sluta klumpa ihop alla äldre, de utgör varken en homogen grupp av aktiva och köpstarka individer eller av människor som tar stora samhällsresurser i anspråk.  Därför är det angeläget med ett pluralistiskt synsätt när vi talar om äldre.

Det handlar så  mycket om våra fördomar, attityder och föreställningar om vår omvärld och hur vi kategoriserar människor på olika sätt. Här måste alla medverka och utmana de stereotypa föreställningarna och fördomarna om äldre och åldrande. Föreställningar som leder till diskriminering.

Alla blir äldre, även DU !

Mariam Ismail Daoud