Facket behöver en stark socialdemokrati

Svenskt pappersbrum. Foto: Michael Caven/Wikimedia Commons.

Vi behöver en stark socialdemokrati för att fackföreningarna ska kunna vara starka och hävda medlemmarnas intressen. Därför kommer vi tillsammans att besöka ett antal arbetsplatser och samtala om Pappers viktiga frågor i valet, skriver Matts Jutterström, förbundsordförande i Pappers och Peter Persson, riksdagsledamot och medlem i Pappers.

Vi började båda som unga arbeta inom Pappers och massaindustrin. Snabbt blev vi också fackligt och politiskt aktiva. Pappers är ett starkt förbund med hög organisationsgrad. Det gör oss starka på arbetsplatserna och i förhandlingar med arbetsgivarna. Men allt kan inte förändras innanför fabriksgrindarna. Det finns ett samhälle därutanför som spelar en stor roll för löntagares villkor.

Socialdemokraterna har som parti i hög grad verkat för att förbättra villkoren för löntagare. Lagstiftning om arbetsmiljö, semester, medbestämmande, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och anställningsskydd är några exempel på viktiga riksdagsbeslut som genomförts, ofta mot den politiska högerns vilja. Deras allians är vanligen med arbetsgivarna.

Under många år fick vi uppleva reformer som stegvis minskade klyftor och ökade jämlikheten på ett påtagligt sätt. Dessvärre bröts den utvecklingen och penningvärdet blev viktigare än människovärdet under nyliberalismens framgångstid. Vi erkänner att detta även påverkade socialdemokratin. Marknadslösningar, privatiseringar, besparingar i välfärden och slimmade organisationer i arbetslivet var dominerande i samhällsutvecklingen.

Många människor kände uppgivenhet och blev starkt kritiska mot en samhällsutveckling som ökade klyftorna och minskade framtidstron. I det perspektivet är det inte märkligt att partier som är kritiska mot etablissemanget får framgångar. Någon ”som rör om i grytan” är ett uttryck vi ibland hör som förklaring till att man kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna. Främlingsfientligheten dominerar inte bland dem som har många olika nationaliteter som arbetskamrater. Men den finns naturligtvis som grund och bärande element hos ledande skikt i SD.

Vi har under den här mandatperioden fått uppleva att socialdemokratin tydligt drivit en reform- och jämlikhetspolitik. Förbättringar av arbetslöshetskassa och sjukförsäkring. Även om ytterligare steg måste tas för att förbättra sjukförsäkringen. Avdragsrätt för fackföreningsavgift. Förbättringar av lex Laval, som ger facken konflikträtt för att hävda kollektivavtal och stoppa lönedumpning.

Återuppbyggnad av arbetslivsforskningen och förbättrade anslag till arbetsmiljöverket är några andra viktiga exempel på arbetsmarknaden. Vi har också en regering som bedriver näringspolitik och inte likt Reinfeldt hävdar ”att industrin är borta”. Vi upplever nu stora investeringar i pappers- och massaindustrin. Det tryggar jobben och ger framtidstro i bruksorter.

Stoppet för skattesänkningar, vinstjakten i välfärden och satsningar på utbildning, sjukvård och annan välfärd är nu betydande. Inte minst ger höjningar av barnbidrag samt studiebidrag familjer och unga en bättre ekonomisk situation. Med några månader kvar till valdagen konstaterar vi att de borgerliga partiernas mål är skattesänkningar, fortsatt vinstjakt i välfärden, försämrat anställningsskydd och lagstiftning om lägre ingångslöner. SD traskar patrull och Jimmie Åkesson favoriter är M och KD.

Vi behöver en stark socialdemokrati för att fackföreningarna ska kunna vara starka och hävda medlemmarnas intressen. Därför kommer vi tillsammans att besöka ett antal arbetsplatser och samtala om Pappers viktiga frågor i valet.

Matts Jutterström, förbundsordförande i Pappers

Peter Persson, riksdagsledamot och medlem i Pappers