Borgerliga hjulspår som förskräcker

Foto: Don O'Brien / 1959 Chevrolet El Camino / Wikimedia Commons

Min bil ska besiktigas senast i juni och nu dimper reklamerbjudandena från de olika konkurrerande besiktningsföretagen ner i brevlådan med jämna mellanrum. Från Opus, Dekra, Carly, Clearcar och gamla hederliga Bilprovningen, som är en förlängning av den statliga bilprovningen.Den borgerliga riksdagsmajoriteten beslutade 2010 att göra marknad av denna myndighetsutövning och idag är elva företag ackrediterade.

Är det någon som tror att reklamen och marknadsföringen från de elva företagen är gratis? Är det någon som tror att det blir billigare för bilägarna  med denna konkurrens? Är det någon som tror att det blir säkrare? Är det någon som tycker att det är lämpligt att staten överlåter myndighetsutövning av detta slag till privata vinstdrivande företag?

Jag tror för min del att riskerna med sådana arrangemang är betydande och lagstiftaren har också försökt kringgärda vinstintresset med disciplinerande regelverk. I fordonslagens fjärde kapitel sägs alltså att den som bedriver bilbesiktning inte får ha ekonomiska kopplingar till aktörer som säljer bilar, sysslar med reparationer, kör yrkestrafik eller driver taxiföretag. Har de kopplingar till företag som kör yrkestrafik kan de tänkas blunda ibland. Och har de kopplingar till företag som reparerar eller säljer reservdelar kan de tänkas se fel som inte finns.

Aftonbladet avslöjade i en artikel för två år sedan att sånt förekommer, att ”flera toppnamn inom stora bilprovningsföretag har intressen i företag som arbetar med bilhandel, reservdelar eller utvecklar komponenter till fordonsindustrin”.

Den 9 september är det val. Då måste min bil vara besiktigad. Och då är det en nåd att stilla bedja om att inte de borgerliga partierna, Sverigedemokraterna tillhör det blocket, får chansen att fortsätta privatisera och leka marknad med skola, vård, omsorg och myndighetsutövning. Hjulspåren efter tidigare borgerliga regeringar borde förskräcka!

Bo Bernhardsson/Efter Arbetet