Skavlan, Donald Trump och sanningen

Miniskulpturer på blyerts. Salavat Fidai/Wikimedia Commons

Journalistiken är under attack i många länder nu men förtroendet för etablerade medier kan inte stärkas genom att de ljuger om Donald Trump eller om krigen i Mellanöstern. Förtroendet kan bara stärkas om medierna tillämpar den journalistiska principen att fakta är heliga, skriver Lars Borghem i detta debattinlägg.

Den 22 september 2017var den amerikanske historikern Timothy Snyder gäst hos Skavlan i SVT. Snyder har skrivit böcker med anknytning till Hitler och till Stalin, men den direkta anledningen till besöket hos Skavlan var en liten bok On Tyranny. Boken gavs ut under året också på svenska (Om tyranni: 20 lärdomar från det tjugonde århundradet) och norska och den har flitigt citerats i både traditionella och sociala medier.

Många har naturligtvis tänkt att boken egentligen handlar om Vladimir Putin och Donald Trump, och Snyder försvarade väl under besöket hos Skavlan en sådan läsning men han hade också ett djupare budskap. Han ville varna för att bara följa nyheterna och dras med i det dagliga och manipulerade (”spun”) nyhetsflödet. ”Då blir det svårt att tänka egna tankar”.
Att vara i opposition är inte bara att säga emot. Man måste ha egna uppfattningar och därmed egna ord. Det är viktigt att läsa böcker.

Snyder menade också att det är extremt viktigt att vi inte ger upp sanningen. ”Att säga att det inte finns någon sanning är att ge upp.” Han varnade för att tyranner har en benägenhet att utnyttja terrorismen för att begränsa våra rättigheter.

Genom att säga saker som att tyskarna på 1930-talet var mer belästa än vad dagens allmänhet i USA är, eller att Tyskland inte hade lika stora problem med ekonomiska orättvisor som vi har i dag, ville Snyder utmana publiken och få den att tänka till.

Så var då Skavlan framme vid den väl förberedda slutklämmen: ”Är Donald Trump en potentiell tyrann?”.

”Självklart! Han visar alla tecken på det.” (starka applåder och bifallsrop).

De flesta av oss kommer att känna lättnad när det inte längre är Donald Trump som står överst i hierarkin över de som avgör när USA:s kärnvapen ska användas, men den som följer amerikanska medier vet att politiken under nuvarande vicepresidenten Mike Pence förmodligen kommer att drivas ännu längre åt höger. Donald Trump används för att sälja in illusionen att om han på något sätt kunde avlägsnas från sin nuvarande position så skulle allt återgå till det normala. Och det normala är det som våra etablerade medier alltid har tyckt.

De neokonservativa dominerar i båda de stora partierna i USA och när det gäller utrikespolitiken finns en stor samsyn att fortsätta på den linje som påbörjades med Jimmy Carter och sedan har fortsatt under Ronald Reagan, George H W Bush, Bill Clinton, George W Bush, Barack Obama och Donald Trump. De stora amerikanska medierna har stött denna politik som dragit in USA i allt fler krig och de svenska medierna är i stort en spegling av de amerikanska.

I Storbritannien publicerades sommaren 2016 en omfattande genomgång av de brittiska besluten som ledde fram till den amerikansk-brittiska invasionen av Irak 2003. Chilcotrapporten ville undersöka vilka lärdomar man kan dra av att det brittiska folket systematiskt felinformerades av underrättelsetjänsterna och av dåvarande regeringen. De flesta medier i USA och Storbritannien backade mer eller mindre entusiastiskt upp administrationernas alla lögner. Även det NATO-ledda kriget mot Libyen har genomlysts i Storbritannien men bortsett från en rapport om den svenska insatsen i Afghanistan, har inga lärdomar dragits i den svenska offentligheten av krigen i Mellanöstern.

När Skavlan den 3.11.2017 intervjuar den rysk-amerikanska författaren Masha Gessen är alla Timothy Snyders visdomsord om att vi bör söka sanningen som bortblåsta. Skavlan leder snabbt in samtalet på de utredningar som pågår om hemliga kontakter mellan Trump och ryssarna före det amerikanska presidentvalet.

Gessen svarar att hon läst underrättelsematerialet noga och att bakgrunden till Rysslands påverkan finns i underrättelsematerialet. Hon påstår att där framgår att Ryssland och Putin påverkade valet genom att påverka opinionen här (i USA). Amerikanerna röstade på Trump (därför att opinionen var påverkad av ryssarna). ”He elected the american president” säger hon 54:38 in i programmet.

Lite senare i intervjun säger hon: Putin har sagt att han är världens mäktigaste man. Han utsåg ju USA:s president.

Gessen nämner inte att CNN hade en lång ”Special Report” den 14.3.2017 med rubriken ”The Most Powerful Man in the World” och att hon själv intervjuades i programmet.

Gessen litar kallt på att varken Skavlan eller hans redaktion känner till att finanstidningen Forbes fyra år i rad har utsett Putin till världens mäktigaste person och att de heller inte har läst den underrättelserapport som Gessen säger att hon studerat så noga. Rapporten handlar om försöken att påverka det amerikanska valet. Däremot finns fortfarande ett år efter valet ingen studie av hur väljarna påverkades.

I början av intervjun hänvisar Gessen till Hannah Arendts bok Totalitarismens ursprung. Gessen menar med Arendt att effekterna av propaganda är ett av kännetecknen för ett totalitärt samhälle. Ryssarna av i dag tänker inte något annat i hemlighet. De har mist förmågan att tänka själva.

Jag överlåter åt andra att uttala sig om det ryska samhället men Skavlans intervju med Gessen reser några frågor. Om Gessen läst underrättelsematerialet så noga som hon säger borde hon veta att det är en bedömning av ryssarnas försök att påverka det amerikanska valet. Hon nämner naturligtvis inte heller att vi nu vet att flera av byggstenarna i försöken att hitta eller skapa samband mellan Trump och Putin var finansierade av ledningen för det demokratiska partiet. Hur som helst är underrättelserapporten en bedömning av försöken att påverka valet. Hur valet påverkades återstår att reda ut.

Reuters rapporterade från Washington i oktober 2017 att chefen för CIA, Pompeo, sagt att de ryska försöken att påverka valet som underrättelsetjänsten hade upptäckt, inte hade påverkat utgången av valet. Han fick mycket kritik för detta, varefter en talesman för CIA sa att rapporten från den 6 januari 2017 ligger fast. Men den rapporten handlar som vi vet inte om påverkan på valet, bara om underrättelsetjänstens bedömning av försöken till påverkan.

Men om Gessen och stora delar av den svenska såväl som den amerikanska pressen vet att Putin kunde utse USA:s president genom att påverka opinionen i USA, något som varken Gessen eller någon annan ännu kunnat visa, har då inte också amerikanerna mist förmågan att tänka själva? Kanske Masha Gessen menar att också USA är totalitärt? Skavlan tyckte väl det var ofint att fråga.

Masha Gessen påstår att det är Putin som sagt att han är världens mäktigaste man därför att han ju utsåg USA:s president, när det är CNN och hon själv som påstår detta. Här kan det vara dags att påminna om att Masha Gessen fick Lukas Bonniers Stora Journalistpris för en långvarig framstående journalistisk gärning år 2012. ”Ett prisvärt journalistiskt arbete av aktualitetskaraktär måste innefatta inte bara form- och innehållsmässiga kvalifikationer utan också en hållbar faktakontroll, så att de förhållanden det speglar kan betraktas som belagda” står det i kraven för det pris hon fick.

Masha Gessen kan bara uttrycka sig som hon gör i intervjun med Skavlan eller i CNN om hon utgår från att tittarna är dåligt informerade och inte vana att tänka själva. Gessen måste mena att detta gäller i Ryssland och USA såväl som i Sverige.

Veckan efter intervjun med Masha Gessen följde Skavlan upp Trump-temat med en intervju med den amerikanska komikern och TV-personligheten Kathy Griffin.

Intervjun med Kathy Griffin den 10.11.2017 följde samma mönster som intervjun med Gessen. Jag lämnar Griffins satiriska inslag med en blodig mask av Donald Trump därhän, men hon sa saker som fortfarande är ”hittepå” men som ältats i våra dominerande medier tills de för de flesta framstår som sanningar. ”Kan betraktas som belagda” är inte detsamma som att de är korrekta eller sanna. Det räcker troligen att Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Expressen och några tidningar till betraktar händelserna som belagda. Detta är en lärdom för alla som aspirerar på Stora Journalistpriset!

”Vi har en president som fuskade och som konspirerade med Ryssland”. ”Trump vann valet genom gerrymandering och ett uråldrigt valsystem”. Griffins uttalanden följdes av entusiastiska rop, tjut och applåder av en publik som vid det här laget har förstått hur den bör reagera.  Programledaren verkade nöjd men kommenterade inte.

Gerrymandering innebär att indelningen i valkretsar görs så att det egna partiet eller den egna kandidaten gynnas. Detta har förekommit i lokala val sedan man började rösta i USA. Men just presidentvalen innebär att den som får flest röster i en stat vinner hela staten. Små, ofta konservativa stater är överrepresenterade i elektorskollegiet som kanske kan beskrivas som ”uråldrigt”. Men gränserna för delstaterna i USA ligger fast sedan länge och är inget som Trump eller Clinton kunnat påverka, bara anpassa sig till.

Det är alltså inte sant att Trump vann valet genom gerrymandering.

Som alla vet pågår en utredning ledd av f.d. FBI-chefen Robert Mueller för att ta reda på om kontakterna mellan Trumps kampanj och Ryssland var konspiratoriska, olagliga eller olämpliga, men hittills har inte mycket framkommit som tyder på att detta påverkat presidentvalet, vad våra medier än säger. Det hela är än så länge mest förhoppningar från privatpersoners och mediers sida. Skavlan verkar ha särskilt stora förhoppningar på saken.

Som i jakten på Al Capone kommer Mueller att följa pengarna och Paul Manafort, Trumps valkampanjledare, har tjänat miljoner på att vara lobbyist åt flera diktatorer i f.d. sovjetrepubliker, och han är säkert inte den ende. Michael Flynn har varit ombud för Turkiet och flera giriga män kring Trump kommer att nagelfaras av Mueller. Men att detta skulle ha påverkat utgången av det amerikanska valet är att ge Putin en alltför stor makt, och de amerikanska väljarna en alltför liten.

När det gäller att Trump ”fuskade” är det oklart vad Kathy Griffin syftade på och det är väl det som är meningen. Skavlanredaktionen tycker säkert att alla medborgare i Sverige och Norge borde känna sig hemma i drevet mot Trump, en person vars demokratiska sinnelag man på goda grunder kan ifrågasätta.

 

I radiolagen står det att ”Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar.”

Skavlanredaktionen tycker uppenbarligen att när det gäller Donald Trump så gör det inte så mycket om man ger upp på sanningen. Det hela sker ju för en ädel sak.

Men då har Timothy Snyder talat förgäves och för döva öron. ”Det är extremt viktigt att vi inte ger upp sanningen”, sa han där han satt en meter från Skavlan och obetydligt längre bort från våra TV-soffor.

Alla har vid det här laget förstått att Donald Trump ljuger när det passar honom, eller kanske snarare när han inte kan låta bli. Men är det inte lika viktigt att vi inser när sanningen inte heller står högt i kurs hos Skavlan eller våra dominerande medier?

Journalistiken är under attack i många länder nu men förtroendet för etablerade medier kan inte stärkas genom att de ljuger om Donald Trump eller om krigen i Mellanöstern. Förtroendet kan bara stärkas om medierna tillämpar den journalistiska principen att fakta är heliga.

Lars Borghem