Om Trump, Ryssland och svenska medier

Donald Trump installationstalar. Foto: U.S. Marine Corps Lance Cpl. Cristian L. Ricardo

Motsättningarna mellan eliterna i USA och Ryssland handlar ytterst om ett geopolitiskt maktspel om olja, naturtillgångar, infrastruktur och tillgång till handelsvägar. Donald Trump må vara olämplig som president men debatten just nu om Trump och om Ryssland i USA saknar alla proportioner. Man kunde önska att den fördes med lite större  respekt för fakta, skriver Lars Borghem.

Donald Trumps kampanjledare i presidentvalet, Paul Manafort, har överlämnat sig till FBI och åtalats bland annat för att ha konspirerat mot USA. Som i jakten på Al Capone är det pengarna åklagaren följer. Svenska medier engagerar sig också i saken. Några dagsaktuella citat:

”Underrättelsetjänster i USA har tidigare slagit fast att ryska hackare påverkade 2016 års valrörelse. Den stora frågan är om president Trump eller någon av hans medarbetare agerade i maskopi med den eller dem som utförde angreppen.”
Citat från artikel i Aftonbladet den 30.10.2017 med rubriken Trump: åtal mot Manafort rör gamla händelser. Underlaget var ett material från TT och meningen ovan har använts också av Sydsvenskan, GP, Folkbladet, HD och Västerviks-Tidningen.

”Donald Trump har all anledning att vara nervös. Om det finns något som kan fälla Trump som president så är det hans kopplingar till Ryssland och den olagliga valpåverkan som utövades från Moskva mot USA-valet enl CIA, FBI och DNI.” Marcus Oscarsson på Facebook, Breaking News den 30.10.2017.

”Eller hur ska vi förstå detta att ryska troll genom att spela på Facebooks algoritmer gjort en twittrande koleriker till världens mäktigaste man?”          Joel Halldorf i Expressen den 29.10.2017.

”Samarbetade Trumps kampanj med ryssarna i någon form för att påverka presidentvalet till sin fördel? (Att Ryssland påverkade valet med propaganda och spioneri har sedan tidigare slagits fast av FBI och CIA.)” Jenny Nordberg i SvD den 30.10.2017.

Inte mycket av vad som påstås här är sant. Men vad som från början bedömdes vara försök till påverkan från ryssarna hos några amerikanska säkerhetstjänster har blivit en sanning i många svenska medier att det amerikanska valet påverkades. Ingen frågar sig dock hur och i vilken omfattning.

Om svenska gammelmedier vill vara bättre än de debattörer på sociala medier som man anklagar för osaklighet, så måste man hålla sig till sanningen.

Det var en liten grupp från tre underrättelseorganisationer (CIA, FBI och NSA) som handplockades av president Obama för att undersöka om Ryssland hade försökt påverka det amerikanska presidentvalet under 2016. En hemlig rapport överlämnades till Obama i augusti 2016 och en förkortad version publicerades för allmänheten den 6 januari 2017.

Washington Post hade den 23 juni 2017 en noggrann sammanfattning av vad delar av underrättelsetjänsten trodde sig veta i saken. Jag har sammanfattat några av resultaten här:

  1. Källan till rapporten var enligt uppgift en informatör inne i den ryska regeringen som sa att president Vladimir Putin var direkt inblandad i en rysk kampanj som gick ut på att störa och misskreditera det amerikanska presidentvalet. Informationen om Putin var sensationell inte minst som en seger för det amerikanska spionaget.
  2. Målet för ryssarna enligt rapporten var att besegra eller åtminstone skada Hillary Clinton och hjälpa hennes motståndare Donald Trump.
  3. Obamaadministrationen diskuterade olika motdrag: cyberattacker mot den ryska infrastrukturen, offentliggörandet av material som CIA samlat om Putin och som skulle skada denne, ekonomiska sanktioner.
  4. Men till slut bestämde sig Obama den 29 december 2016, medan han semestrade på Hawaii, för att utvisa 35 ryska diplomater och att stänga två ryska byggnader som enligt FBI användes för spionage, en i Maryland och en i New York.
  5. Obama godkände ett program som leds av NSA, CIA och U.S. Cyber Command om att infiltrera och potentiellt störa ryska datanätverk. CIA installerade cybervapen i Rysslands infrastruktur; vapen som kunde utlösas om förhållandet till Ryssland försämrades.
  6. Ryssland varnades flera gånger för att fortsätta sin verksamhet
  7. Efter valet har debatten fokuserat på om Donald Trump eller hans team samarbetade med ryssarna före valet och om han försökt påverka FBI:s undersökning om de ryska kontakterna efter att han blev president.
  8. När valdagen kom, kunde man inte upptäcka någon som helst påverkan på valet utifrån: “Despite the dire warnings, there were no meltdowns in the United States’ voting infrastructure on Nov. 8, no evidence of hacking-related fraud, crashing of electronic ballots or manipulation of vote counts.”
  9. Men utgången av valet var en chock! Stämningen i Vita Huset var begravningsaktig enligt många.
  10. Obama var sista tiden som president irriterad på massmedia som han tyckte hade varit besatta av de läckta mailen till WikiLeaks som skadade Clinton. Han gav utlopp för sina känslor : “Ryssarna kan inte ändra på oss eller på ett avgörande sätt försvaga oss. Ryssland är en mindre stat och en svagare stat. Deras ekonomi producerar ingenting som någon vill köpa, utom olja, gas och vapen.”

Vad CIA, FBI och NSA ansåg sig ha kommit fram till med en viss om än inte absolut säkerhet var att Ryssland försökt påverka det amerikanska valet. Ingen har ännu visat på om ryssarna lyckades påverka valet eller hur valet i så fall påverkades. Detta återstår att utreda men många medier har hoppat över denna lilla detalj.
Några saker har tillkommit sedan sommaren 2017: Facebook och Twitter har rapporterat att företag med rysk anknytning skaffat konton för att påverka det amerikanska valet. Saken är under utredning men ingen seriös bedömare tror att detta kunnat ha mer än högst en marginell inverkan på valet.

Gruppen från CIA, FBI och NSA ansåg att mejlen som publicerades av WikiLeaks och som ansågs ha skadat Hillary Clinton och dennes kampanjledare Podesta hade hackats av ryssarna och överlämnats till WikiLeaks. Detta har upprepade gånger förnekats av Julian Assange men frasen att ryssarna hackade demokraternas servrar har upprepats otaliga gånger av medier i USA och Sverige. Det är dock inte troligt att det hela gick till så.

Demokraterna (Democratic National Committe) ville inte ställa sina servrar till FBI:s förfogande utan anlitade ett privat företag CrowdStrike som grundades av en av Putins fiender, Dmitri Alperovitch. CrowdStrike kom fram till att det fanns kyrilliska bokstäver på dokumenten och att det därför måste vara ryssar som låg bakom. En grupp f.d. anställda i några av de amerikanska säkerhetsorganen (Veteran Intelligence Professionals for Sanity )  betecknade i en offentlig rapport till president Trump, det hela som en ovanligt klumpig false-flagoperation, alltså ett misslyckat försök att diskreditera Ryssland.

New York Times rapporterade nyligen att försöken att koppla ihop Trump och Ryssland ingick i en kampanj som från början finansierades av en grupp inom det demokratiska partiet.

Men det troliga är att mejlen kopierades av någon inifrån DNC och överlämnades till WikiLeaks. Mailen visade att ledningen för det demokratiska partiet stödde Hillary Clinton i primärvalen och motarbetade Bernie Sanders. Mailen visade också Clintons beroende av Wall Street och sambandet mellan hennes agerande som utrikesminister och beroendet av pengar från krigsindustrin och från Saudiarabien.

Motsättningarna mellan eliterna i USA och Ryssland handlar ytterst om ett geopolitiskt maktspel om olja, naturtillgångar, infrastruktur och tillgång till handelsvägar. På den amerikanska debatten och på styrningen i medierna kan man se att insatserna är höga. Svallvågorna når också Sverige och svenska medier deltar med liv och lust i opinionskriget. Donald Trump må vara olämplig som president men kampanjen just nu mot Ryssland i USA saknar alla proportioner. Man kunde önska att den också i Sverige genomfördes med lite större respekt för fakta och omsorg om sanningen.

Lars Borghem