Hut går hem?

I en ny opinionsundersökning från Novus går Socialdemokraterna framåt något (till 29,4 procent) medan Moderaterna backar  något (till 15,2 procent). Novus vd Torbjörn Sjöström kommenterar detta utfall i Ekot, uppenbarligen något förvånad, med att ”Socialdemokraterna verkar inte ha skadats av Transportstyrelsens it-skandal, utan dom går något stärkta ur den situationen. Och Moderaterna har inte vunnit alls”.

Sjöström tycks mena att oppositionspolitik borde ge pluspoäng oberoende av hur den ser ut och oberoende av om många väljare ser agerandet som politisk lekstuga, som i det här fallet, ansvarslöst användande av möjligheten att rikta misstroende mot enskilda ministrar och regeringen.

”När vi var så nära en regeringskris som vi var under sommaren, så borde det ledande och största allianspartiet ha vunnit på alliansens agerande, det ser vi inga tecken på här”, utvecklar Sjöström. Men nu är det dessbättre inte självklart att det ger utdelning att skapa en regeringskris. Hut kanske går hem.

Om just den här mätningen vore valresultat skulle Miljöpartiet hamna utanför riksdagen medan Kristdemokraterna för första gången på mycket länge lyckas kravla sig över spärren. Hur skall man tolka det?

Ja, förändringarna är så små och det rör sig om en enda mätning, så man kanske gör klokast i att inte tolka dem alls. Men om man nu ända ska falla för frestelsen, så kan man tolka det så att medan Kristdemokraterna genom sin partiledare tog plats i medierna, när skådespelet med hot om misstroendevotum pågick, så syntes Miljöpartiet, frivilligt antar jag, inte alls i sammanhanget. Vilket möjligen skulle kunna tolkas som stöd för Sjöströms teori att det gäller att opponera, inte så noga hur.

Må vara hur det vill med den saken och Novus mätning. Opositionens agerande i affären Transportstyrelsen väcker knappast respekt, utan förstärker mest bilden av politiken som ett ganska oseriöst skådespel.

Bo Bernhardsson/Efter Arbetet