Lagstifta mot mobbning och kränkande särbehandling

Allvarligt talat, vi måste ha skärpta lagar kring ett utav våra dödligaste och mest kostsamma arbetsmiljöproblem. Kränkande särbehandling

Varje år sjukskrivs 10 000-tals människor för psykisk ohälsa till följd av mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier på jobbet. Antalet personer som sjukskrivs på grund av mobbning ökar kraftigt. Den psykiska ohälsan står i dag för 40 procent av alla sjukskrivningar i Sverige. Vi vet också att fler kvinnor än män upplever sig mobbade och att kvinnor är de som oftare sjukskrivs på grund av arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Vi vet att fler kvinnor än män tvingas lämna arbetslivet i förtid på grund av ohälsa. Vi vet att fler helt tvingas lämna arbetslivet på grund av mobbning.  Trots detta är arbetsplatsmobbning något det sällan talas högt om. Det är naturligtvis helt oacceptabelt.

Den psykosociala arbetsmiljön är mycket viktig och en ofta förbisedd faktor, inte minst i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Samhällsnotan för ökad psykisk ohälsa uppgår till miljarder kronor årligen.

Något vi kan alla vara överens om är att tillgången till arbete är viktig både för att individer ska kunna försörja sig och för att bidra till välfärden för alla grupper i samhället. Men det förutsätter att vi arbetar i en arbetsmiljö som präglas av ett gott arbetsklimat och som är fritt från kränkande särbehandling och mobbing.

I en undersökning från Arbetsmiljöverket framgår att nästan en tiondel av Sveriges arbetstagare har upplevt sig mobbade det senaste året.

Bortom de faktiska kostnaderna i form av sjukskrivningar som orsakats av kränkande särbehandling (mobbning) så uppstår skador för individen som är svåra att mäta men som drabbar både socialt, ekonomiskt och medicinskt.

Idag saknas tydlig lagstiftning som skyddar den som utsätts. Man kan frysa ut och systematiskt mobba arbetstagare utan att någon ställs till svars. De senaste årens utveckling visar att det krävs kraftfulla åtgärder för att vända trenden och skapa ett hållbart och humanare arbetsliv som är fritt från mobbning och kränkande särbehandling

Därför är det hög tid för regeringen att agera,  ser över lagstiftningen och täppa till luckorna i nuvarande lagstiftning.

Att inte tillföra nödvändiga resurser och stoppa vuxenmobbningen i tid är ett hot mot Sveriges framtida arbetskraft och tillväxt.

Mariam Ismail Daoud