Valet är ditt! Fungerande välfärd eller 80 kronors rabatt på flygresan?

Magdalena Andersson. Foto: Victor Svedberg

Igår var det Socialdemokraternas dag i Almedalen och finansminister Magdalena Andersson vikarierade för partiledaren Stefan Löfvén, som är ute på en folkligare resa. Det fungerade bra det också, Magdalena Andersson lovade stora och välbehövliga satsningar på välfärden. 20 miljarder i ökade statsbidrag till kommunerna, som därmed inte ska behöva ta till nedskärningar och kommunala skattehöjningar för att möta behov som kan mötas med hjälp av de pengarna.

Förslaget hade som brukligt är presenterats tidigare under dagen på en presskonferens. Och i ett mejl till partimedlemmarna. Rubriken var ”Nu storsatsar vi på välfärden”.

Storsatsning eller inte kan diskuteras. 20 miljarder i en budget gör skäl för den rubriken, men större insatser behövs. Det är inte lätt att i ett enda slag rätta till vad som åstadkommits genom årtiondens försummelser av främst borgerliga regeringar, som medvetet rustat ner den gemensamma välfärden och satsat på skattesänkningar som lösning på alla problem.

Socialdemokratiska regeringar har heller inte förmått förhindra den sociala avrustningen. Dels därför att man 1994, när man tog över efter Carl Bildt, hade att hantera en djup kris, dels för att man som nu haft ett alltför svagt parlamentariskt underlag, men också därför att man varit alltför modlösa när det gäller att ta strid för den generella välfärden och dra upp tydliga skiljelinjer.

De uppdämda behoven är stora både i den kommunala välfärdssektorn – vård, skola, omsorg – och på socialförsäkringsområdet. Konjunkturinstitutet (KI) har i olika omgångar pekat på ett behov av skattehöjningar, enbart för att klara att upprätthålla den nuvarande kvaliteten i välfärden (och saldomålet), på 100-120 miljarder.

Kjell Rautio, välfärdsutredare på LO, skriver i sin blogg, med anledning av ett almedalsseminarium om den växande ojämlikheten, där ekonomen Joseph Stiglitz medverkade. Där finns belysande siffror bland annat om hur allt mindre av våra resurser avsatts till sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och andra socialförsäkringar.

Socialdemokraterna utmanar nu de borgerliga partierna om välfärden. Det är inte bara klokt utan ofrånkomligt för ett socialdemokratiskt parti. Socialdemokrati är inte fler poliser, även om sådana insatser också är nödvändiga. Socialdemokrati är strävan till jämlikhet och ”det bästa möjliga åt folket”, vad gäller skola, vård och omsorg. Från var och en efter förmåga, till var och en efter behov.

Också Anna Dahlberg, politisk redaktör på Expressen, kommenterade Magdalena Anderssons tal med att ”S gör rätt i att utmana de borgerliga om välfärden” och påpekade att hon själv ”många gånger skrivit om behovet av mångmiljardbelopp till kommunerna framöver”. Tankarna utvecklas i en ledare.

Alliansen, eller det som är kvar av den, har å andra sidan tidigare aviserat att att man tänker rikta misstroendeförklaring mot en eller annan minister om inte S lägger ner sina skatteförslag aviserade inför budgeten. Det är ett grundskott mot den ordnade budgetprocessen i riksdagen, men i övrigt bör S vara tacksamt för omdömeslösheten. Det handlar om flygskatt, brytpunkten för statlig inkomstskatt och skatten för småföretagare, de så kallade 3:12-reglerna. Modesta inkomstförstärkningar som inte alls räcker till för att rädda välfärden. Så stora dynamiska effekter kan man inte räkna med ens med en trygghetsskapande socialdemokratisk politik.

Den konfliktlinje som nu utkristalliserar sig har Socialdemokraterna ingen anledning att rädas. Å ena sidan välbehövliga och rättvisa satsningar på välfärden och å den andra nej till en flygskatt på 80 kronor per resa.

Det bör gå att argumentera hem en valseger.

Bo Bernhardsson/Efter Arbetet