Skärp politiken mot extremismen!

SCB:s senaste väljarundersökning och terrordåden i Manchester och London ger anledning för socialdemokratin att skärpa politiken och opinionsbildningen. En opinionssiffra på 31 procent för socialdemokraterna kan möjligen kännas tillfredsställande eftersom det tangerar resultatet i riksdagsvalet 2014. Men målet måste i alla fall vara att komma nära 40 procent i valet 2018. Klart oroväckande är 18 procent för sverigedemokraterna. En bra bit över valresultatet på 12 procent 2014.

Efter terrordåden i Manchester och London behövs en tydligare politik mot extremism oavsett i vilket namn den påstår sig verka. All extremism måste bekämpas och motverkas, oavsett om den är politisk eller religiös. Höger- och nationalistiska extremister och islamska extremister har mer gemensamt än vad det först kan verka. Båda har en förenklad världsbild, allt är svart eller vitt. De själva har hela sanningen och alla andra har fel. Båda förlägger sitt paradis till det förflutna men hävdar att det endast kan återskapas om de själva får makten. Men det är ett uppdiktat förflutet de vill återskapa.

Socialdemokraternas politik måste bli tydligare och aktivare för att minska klasskillnaderna. En skarpare ekonomisk politik och socialpolitik. Men också en tydligare politik mot extremismen. Socialdemokratin måste ta täten i den kampen. Öppet nationalsocialistiska organisationer och aktioner ska bekämpas. Varför ska nazister få demonstrera på gator och torg och där framföra sitt rasistiska budskap? De ska bemötas med opinionsbildning och lagföras för brott.

Hets mot muslimer och judar ska bekämpas med kraft. Men att motverka hets mot islam får inte innebära att blunda för den lilla grupp av islamska extremister som finns även i Sverige. De påstår sig tala för den sanna tolkningen vilket så klart är lögn i de flesta muslimers ögon. De islamska extremisterna ska bemötas och bekämpas. Bemötas i opinionsbildning och lagföras för brott.

Ett av skälen till att 12 procent röstade på sverigedemokraterna 2014 och kanske 18 procent kan tänka sig göra det idag är rädsla för islam, befogad eller obefogad.

Individer, organisationer och trossamfund som står för den universella demokratin måste tillsammans motverka extremismen.

Lennart Hallengren

 

Ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet Skåne/Blekinge