Det ska vara sex timmar per dag inte 30 timmar per vecka

Magdalena Beck har skrivit en intressant artikel i Efter Arbetet med rubriken ”Går det att leva jämställt med en man?” Jo, det går, men det blir lättare om vi får sex timmars arbetsdag för alla. Med bibehållen lön.

1972 antog S-kvinnors förbundskongress programmet ”Familjen i framtiden, en socialistisk familjepolitik”. Kravet om sex timmars arbetsdag fanns därmed för första gången i ett politiskt program. 1975 antog både det socialdemokratiska partiet, LO och TCO samma krav. Därefter gick frågan i stå. Vi är många som har försökt få upp sextimmarsdagen på den politiska dagordningen igen, men utan resultat. Och sedan några år tillbaka konkurrerar sextimmarsdagen med idéer om 30 timmars arbetsvecka. Men 30-timmars arbetsvecka är bättre för män än för kvinnor. En förklaring kommer strax.

Sex timmars arbetsdag är bara ett av de många framsynta kraven i ”Familjen i framtiden”. De flesta vet nog inte att det socialdemokratiska kvinnoförbundet länge värnade om hemmafruarnas rättigheter. Yrkeskvinnorna var inte lika intressanta som medlemmar och som politisk målgrupp. Med ”Familjen i framtiden” ändrades allt. Nu krävdes för första gången allas rätt till arbete, lika lön för lika arbete, daghem för alla barn. Och dessutom sex timmars arbetsdag, i första hand för småbarnsföräldrar. I förhandlingarna med partiet om sex timmar för småbarnsföräldrar fick S-kvinnor ge sig och på partikongressen 1975 var det enighet bakom kravet sex timmars arbetsdag för alla.

Men dessutom – och detta är viktigt – S-kvinnor framhöll att fyradagarsvecka skulle innebära skärpta svårigheter att förena barn och förvärvsarbete. Den kortare arbetstiden skulle vara daglig för att arbetstagarna skulle kunna få ut mer av sin gemensamma fritid. Det skulle bli ökat fackligt och politiskt engagemang, kortare tid för ungarna på daghemmen, längre daglig vila som var särskilt viktig för dem som arbetade skift och natt, och förstås delat ansvar för hem och barn.

I debatten efteråt poängterades också att med kortare arbetsvecka, alltså en extra ledig dag, skulle männen spela fotboll eller golf – och som Magdalena Beck påpekar – ägna sig åt kreativa sysslor som att laga mat till helgerna eller snickra staket.

Sex timmars arbetsdag skulle förena familjerna inte separera dem. Och detta är vad sex timmars arbetsdag handlar om. Gemenskap och gemensam utveckling. Det är vad vi behöver för att ta nya steg närmare jämställdheten.

Lena Näslund