Välj partiordförande genom medlemsomröstning!

Jeremy Corbyn. Foto Global Justice Now

Socialdemokraterna i Sverige borde göra som broderpartier i övriga Europa, där medlemmarna väljer ledare genom en beslutande medlemsomröstning, skriver Claes Glader, ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Landskrona.

Under lång tid har vi diskuterat varför Socialdemokraternas medlemstal minskar. Det finns många förklaringar till detta. Många går in i vårt parti, men stannar tyvärr inte kvar. Kanske kan detta bero på att man tycker att vårt parti är toppstyrt. Ett tragiskt exempel var när Håkan Juholt blev vald och avsatt utan att vi medlemmar blev tillfrågade. Detta visar att det bara är en liten grupp som tillsätter och avsätter vår partiordförande. I vårt Engelska broderparti höjdes röster för ett avsättande av partiordföranden Jeremy Corbyn, men där kom frågan att avgöras av alla Labours medlemmar. Där väljer man sin partiledare via medlemsomröstning.

Det startades en diskussion om vilken partiledare man skulle ha och om vilken politik som partiet skulle föra.  I och med detta sattes det igång en viktig process, där politiken kom i centrum och där också alla ungdomar kände att de var viktiga i utformandet av politiken. I Sverige borde samma processer sättas igång. Frågan är vilken legitimitet en partiledare har inför sina medlemmar, om de inte fått vara med att välja partiledaren?

Vårt parti har en lång framgångsrik historia där en av våra styrkor har varit just att engagera våra medlemmar, partiet har känts som just deras verktyg till ett rättvist samhälle.

Vi måste inse att Sverige och samhället har förändrats sedan fackföreningarna bildade partiet. I dag vill mänskor se raka linjer in i beslutfattandet och därför också kunna välja sin ledare på nationell basis, och därmed verkligen känna att deras röst betyder något reellt. Vi måste se att verkligheten har förändrats, vilket betyder att den nya generationen inte accepterar att inte vara delaktiga i hur politiken arbetas fram. Jag tror att vårt parti skulle kunna bli en plattform för en process där de nya svaren skapas, för oss i Sverige liksom för världen i övrigt.

Vi borde följa våra broderpartier i övriga Europa där medlemmarna väljer ledare genom en beslutande medlemsomröstning. Detta sätt att välja ledare sätter igång en bred politisk debatt om vem som är mest lämpad att leda partiet. Samtidigt vitaliseras partdemokratin. Alla medlemmar känner att deras röst blir viktig och det gör vår rörelse ännu starkare.

Praktiskt skulle nomineringsprocessen vara som den är idag, men med den ändringen att valberedningen utifrån dessa nomineringar föreslår ett antal kandidater som sedan medlemmarna har att röstar om. Denna nya beslutsprocess vid val av partiordförande skulle genomföras innan kongressen och kongressen skulle därefter konfirmera medlemmarnas beslut.

Claes Glader