Efter hoten mot judiska föreningen i Umeå – stoppa nazisternas demonstrationer

Battle of Cable Street Foto: Richard Allen

Judiska föreningen i Umeå lägger ner sin verksamhet efter att ha utsatts för upprepade hot från nazister. ”Nazikors och klistermärken har på föreningens lokaler med texten ”Vi vet var ni bor”.” Det är misslyckande för det svenska rättssamhället att det inte lyckats skydda Judiska föreningen i Umeå och dess medlemmar. Sverige måste fokusera på det högerextrema våldet och återföra kampen mot nazism till toppen av dagordningen.

Erik Rönnegård, jurist och fd polisintendent skrev 2014 en artikel i Dagens juridik som ger en delförklaring till varför nazister och andra högerextrema grupper vädrar morgonluft.

1996 avkunnade HD en dom där de konstaterade att en person genom att bära märken med anknytning till nazismen begick hets mot folkgrupp.

HD klargjorde i domen hur lagen skulle tolkas: Om emblem och/eller klädsel ”otvetydigt gav en koppling till en viss åsiktsyttring” var det enligt domstolen befogat att se detta som ”meddelande i lagens mening”. Dagens Juridik

1998 anordnades en vit-makt-konsert i Vallentuna kommun. Ett antal besökare skrek ”Sieg Heil” och gjorde Hitlerhälsning. Polisen ingrep och 12 personer dömdes till fängelse, några enbart för att utfört en Hitlerhälsning. Polisen har enligt domar i förvaltningsdomstolen rätt att neka demonstrationstillstånd om ”det finns en tydlig koppling av nazism till den sökta demonstrationen”.

Från mitten av 90-talet prioriterades kampen mot nazism av regering, riksdag, RPS, RÅ och SÄPO, vilket hade verkan. Sedan kom terrorattacken mot World Trade Center i New York och prioriteringarna förändrades.

9 december 2001 anordnades Salemdemonstrationen. Rönnegård konstaterar att demonstrationen var rasistisk, trots det fick demonstrationen tillstånd. Rönnegård skriver vidare att det i inriktningsbeslutet för demonstrationen angavs, att det inte längre var en uppgift för polisen att ingripa mot brottet hets mot folkgrupp.

Det är avgörande att Sverige inser att extremism inte frodas i vakuum.

I media benämns organisationer som för 10-15 år sedan med rätta skulle ha kallats rasistiska som invandringskritiska. Polisen arresterar folk som skramlar med nycklar på demonstrationer och den nyblivna pop-polisen Peter Springare ansåg så sent som 2014 på fullt allvar att en banderoll med ”Örebro slott, en delfin och en regnbåge med texten ”Inga fascister på våra gator”” är att betrakta som hets mot folkgrupp.

Sedan det gick upp för högern att de i längden inte kan äga regeringsmakten utan stöd av Sverigedemokraterna pågår en aktiv kampanj för att normalisera rasism där Vänsterpartiet används som hävstång.

Diverse borgerliga företrädare och debattörer sprider uttrycket ”det fiina hatet” som ett sätt att jämställa högerns och vänsterns ytterkanter. Vad de väljer att bortse från är att det högerextrema våldet i Sverige alltid har legat på en helt annan nivå än motsvarande vänster, vilket morden på John Hron och Björn Söderberg visar.

2014 uttalade Malmös kommunalråd Andreas Schönström (s) att ”högerextremism är ett större problem i Sverige än våldsbejakande islamism.” Det blev kort sagt ett jäkla liv och naiv var det mildaste invektiv som slungades mot Schönström. Hotet med stort H kom från muslimer och f-n ta den som knystade om några nassar. I jakten på inrikespolitiska poänger viftades det högerextrema våldet bort.

2001 beslutade polisen att ignorera brottet Hets mot folkgrupp i en rasistisk demonstration. 2014 arrangerade Svenskarnas Parti en demonstration på 1 Maj i Jönköping, polisen sade sig vara nöjda med utfallet. 2017 tvingas Judiska föreningen i Umeå stänga sin verksamhet efter hot från nazister.

Regering och riksdag måste prioritera arbetet mot nazism och rasism, samt ge de polisen de anvisningar och verktyg de behöver. Om de är osäkra på hur det skall gå till är det bara att gräva i arkiven från 1990-talet.

Polisen måste åter börja använda de lagar och de rättsfall som finns. Nazistiska symboler, utrop eller gester är att betrakta som Hets mot folkgrupp. Lagstöd för att gripa och åtala finns. När det finns skäl att anta att nazister eller motsvarande ligger bakom en demonstration är det bara att neka tillstånd. Det är lämpligt att börja med att avslå nazisternas ansökan om tillstånd för en 1 maj-demonstration i Falun.

Det är dags att åter ta nazisterna på allvar.

Peter Johansson/Efter Arbetet